Ważna informacja !!!

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, iż w dniu 04.05.2020 r. decyzją Organu Prowadzącego podjętą w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola przedłuża się zawieszenie zajęć w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II Piątku do dnia 24 maja 2020 r. Głównym czynnikiem wpływającym na w/w decyzję jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola związanych z zagrożeniem COVID-19. Jednocześnie, w celu jak najlepszego przygotowania się na przyjęcie dzieci podjęte zostaną prace nad dostosowaniem przedszkola do wymogów sanitarnych wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego(…).

W tym czasie kontynuowane będzie nauczanie na odległość.

Pozdrawiam serdecznie i nieustanie życzę dużo zdrowia.

Joanna Przybylak
Dyrektor Przedszkola

Skip to content