Historia

Historia naszego przedszkola

Historia naszego przedszkola sięga roku 1907. W roku 1905 w Piątku założono Towarzystwo Dobroczynności, które dysponując środkami finansowymi przekazywanymi przez dziedzica Piekar Stanisława Trębickiego, za pośrednictwem proboszcza księdza Antoniego Gniazdowskiego, kupiło w 1907 roku działkę wraz z budynkiem przy ulicy Nowej (obecnie Jana Pawła II) z przeznaczeniem na ochronkę.
Ochronka spełniała wszystkie ówczesne wymogi – posiadała dużą przestronną salę lekcyjną i zabaw, małą salę do gimnastyki, pomieszczenie na kuchnię i szatnię zorganizowaną w części korytarza.
Pierwszeństwo w przyjęciu miały dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, które były finansowane z kasy gminnej. Ochronka utrzymywana była również z dobrowolnych opłat ponoszonych przez okoliczne dwory, sklepy i cukrownię w Młynowie. W ramach zajęć plastycznych, muzycznych i technicznych dzieci były przygotowywane do posługiwania w czasie uroczystości religijnych w Kościele. W każdą niedzielę i święta przychodziły do ochronki i razem z wychowawczynią szły do kościoła na nabożeństwo. W czasie wojny ochronka przestała funkcjonować.

Wyzwolenie terenu gminy Piątek w dniu 18 stycznia 1945 roku zapoczątkowało nowy etap edukacji opiekuńczej nad dziećmi. Pierwszą organizatorką oddziału przedszkolnego po wyzwoleniu była nauczycielka Michalina Galewska, a zajęcia odbywały się w budynku szkoły podstawowej. Od 1946 roku obowiązki kierowniczki obejmuje Helena Błaszczyk – Zielińska, która organizuje państwowe przedszkole w budynku dawnej ochronki. Uczęszczało do niego 50 dzieci. W roku 1983 teren przy ulicy Nowej, na którym znajdował się budynek przedszkola przeznaczony zostaje pod budowę nowego domu parafialnego.
Przedszkole zostaje przeniesione do innego budynku będącego własnością parafii, mieszczącego się przy ulicy Kościelnej. Warunki przedszkola były trudne, gdyż budynek wymagał ustawicznych remontów.
W roku 2000, kiedy do użytku oddana zostaje nowoczesna szkoła ówczesne władze postanawiają
przenieść Przedszkole do budynku Szkoły Podstawowej.
Nowy rok szkolny dzieci witają w nowych, przestronnych i widnych salach z wygodną szatnią i kuchnią
oraz nowym placem zabaw. W minione wakacje w naszym przedszkolu zaszły kolejne, pozytywne zmiany. Powstała nowoczesna, w pełni wyposażona w urządzenia gastronomiczne kuchnia, spełniającą wszystkie wymagane standardy.

W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Funkcję dyrektora pełni pani Joanna Przybylak.

Skip to content