O nas

Kim Jesteśmy

Jesteśmy publiczną placówką prowadzoną przez Gminę Piątek.
Nasze przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, stwarza warunki do rozwijania zainteresowań przyrodniczych, zachęca do działania, inspiruje i motywuje do aktywności.
Działania przedszkola są skoncentrowane na aspekcie bezpieczeństwa, zdrowia i ekologii. Zapewniamy dzieciom serdeczną atmosferę, poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, poczucie godności. Spełniamy oczekiwania rodziców, dzieci, pracowników przedszkola oraz środowiska lokalnego.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 16:00.

W przedszkolu funkcjonuje sześć grup. Dzieci, oprócz zajęć wynikających z podstawy programowej, mogą korzystać z zajęć dodatkowych takich jak: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, język angielski, religia /na życzenie rodziców/, rytmika oraz koła zainteresowań. Sale zajęć wyposażone są w pomoce dydaktyczne i zabawki umożliwiające aktywność dzieci. Sale zajęć są dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dwie z sal są kompleksowo wyposażone w meble, sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne i zabawki dzięki projektom współfinansowanym z Funduszy Europejskich jakie realizuje przedszkole, tj. projektu realizowanego w roku 2013 pt. „Tajemniczy Ogród – zorganizowanie koła zainteresowań dla przedszkolaków w Gminie Piątek, rewitalizacja terenów zielonych” oraz projektu realizowanego w roku szkolnym 2016/2017 pt.; „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek”.

(zdjęcia sal przedszkolnych)

W naszym przedszkolu praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego zgodne z nową podstawą wychowania przedszkolnego:

„Nasze przedszkole” – Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska
„Zbieram, poszukuję, badam” – Dorota Dziamska, Marzena Buchnat
„Kocham przedszkole”- Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Skip to content