Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Kwiecień miesiącem Świadomości Autyzmu”- pod takim hasłem Gminne Przedszkole w Piątku obchodziło Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru, obchodzone każdego roku 2 kwietnia. Celem obchodów było rozbudzenie tolerancji wobec rówieśników, którzy inaczej rozwijają się i dostrzegają świat oraz budowanie otwartości i akceptacji wśród przedszkolaków. Obchody w przedszkolu rozpoczęły się 3 kwietnia od „Niebieskich Igrzysk”. Jest to ogólnopolskie wydarzenie będące częścią obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Miało ono charakter edukacyjny i sportowo-integracyjny. Pedagodzy specjalni w każdej grupie przedszkolnej prowadzili liczne warsztaty edukacyjne na temat autyzmu, dzieci wykonały prace plastyczne ,,Niebieskie motyle”, obejrzały liczne prezentacje multimedialne oraz bajkę edukacyjną ,,Jaś i niebieskie motyle”. Podczas poobiednich spotkań nauczyciele włączyli się w czytanie dziecięcej literatury związanej z omawiana tematyką ,,Bajka o niebieskim Jeżyku”, ,,Asik”. W holu przedszkola powstała gazetka tematyczna ,,Zrozumieć autyzm”. 12 kwietnia wszystkie przedszkolaki przyszły ubrane na niebiesko. Miały okazję wziąć udział w różnego rodzaju konkurencjach sportowych na sali gimnastycznej. Niebieskie Igrzyska pokazały, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Konkurencje drużynowe służyły integracji oraz rozwijaniu i wzmacnianiu więzi. Podczas igrzysk wszyscy mali sportowcy złożyli uroczystą przysięgę i zaśpiewali hymn ,,Niebieskich Igrzysk”. 15 kwietnia zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu spotkanie dla rodziców z przedstawicielami fundacji Autism Team, która działa na rzecz poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu i ich rodzin oraz szkolenie Rady Pedagogicznej. Zaproponowane działania przybliżyły dzieciom i ich rodzicom informacje na temat spektrum autyzmu oraz propagowanie idei tolerancji i akceptacji dla osób dotkniętych tym zaburzeniem. Pozwoliły na zrozumienie trudności jakich doświadczają osoby w spektrum autyzmu. Wzbudzanie szacunku wobec przyzwyczajeń i zachowań dzieci autystycznych, ich odmiennych sposobów uczestniczenia w grupowych zajęciach oraz zabawach. To była wspaniała lekcja tolerancji!!! Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję !!!

Opracowały: I. Tomasiewicz-Matusiak, P. Michalak, M. Wójcik, A. Jabłońska

Skip to content