Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00–13.00

Część I – poranna

       7.00–8.00  Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

       8.00–8.20  Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne/ruchowe. Zajęcia integrujące grupę.

       8.20–9.00 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczno – samoobsługowe w łazience. Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

Część II – główna

       9.00–10.20 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej oraz program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z planowana tematyką.

       10.20–11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Spacery i wycieczki do Tajemniczego Ogrodu oraz w pobliże przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne. Religia.

       11.45–12.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżurów – np. nauka nakrywania stołu do obiadu. Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalnego zachowania się przy stole, dbałości o zdrowie.

       12.30–13.00 Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej – zajęcia wyciszające.

Część III – poobiednia

       13.00–14.10  Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi  o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.

     14.10–14.45  Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

    14.45–16.00  Zabawy dowolne z inicjatywy dzieci, samorzutna działalność, zabawy według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Skip to content