04

4kwi2024

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w dniu 5 kwietnia w holu przedszkola zostanie umieszczona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku na rok szkolny 2024/2025. Rodzice/prawni opiekunowie zakwalifikowanych kandydatów w terminie: od 08 kwietnia godz. 9.00 do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Skip to content