Podziękowania

Podziękowania dla rodziców

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowanie Rodzicom za pomoc w organizacji grupowych Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziękujemy za upieczenie ciast:
– p. Marlenie Janczak
– p. Agnieszce Gamrowskiej
– p. Ewie Miller
– p. Justynie Felkowskiej
– p. Ewie Gajewicz
– p. Aleksandrze Augustyniak
– p. Katarzynie Zalewskiej
– p. Sylwii Dominiak
– p. Sandrze Barylak-Fijałkowskiej
– p. Annie Sakiewie
– p. Milenie Pawlak
– p. Monice Kasicy
– p. Katarzynie Pałczyńskiej
– p. Karolinie Comborowskiej
– p. Joannie Florczak
– p. Edycie Bieda
– p. Sylwii Wiktorskiej
– p. Emilii Sitkiewicz
– p. Paulinie Niewiadomskiej
– p. Justynie Knaś
– p. Katarzynie Jagiełło
– p. Magdalenie Walczak
– p. Emilii Kasińskiej
– p. Joannie Bartosik

 

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania Rodzicom za przygotowanie pysznych ciast i ciasteczek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pyszne słodkości na przedszkolne stoisko przygotowały:
– Monika Bartczak
– Sylwia Bartosik
– Joanna Osowska
– Sylwia Sakiewa
– Agnieszka Misztal
– Ewa Gapińska
– Anita Nowakowska
– Sylwia Perzyńska
– Sylwia Piechuta
– Natalia Kurowska
– Emilia Stróżewska
– Renata Bartosiak
– Anna Szczepaniak

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania Rodzicom z grupy „Ekoludki” oraz „Żabki” za pomoc w przygotowaniu strojów do odgrywanych przez dzieci postaci podczas Jasełki Bożonarodzeniowej. W szczególności serdeczne podziękowania składamy p. Paulinie Podstawskiej za uszycie pięknych strojów baranków, myszek oraz tkanin – akcesoriów do tańców. Dziękujemy również p. Natalii Kurowskiej za zakup aureolek dla aniołków oraz p. Julii Liczkowskiej za pomoc w przygotowaniu dekoracji, a także za wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej z uroczystości.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku składają serdeczne podziękowanie wszystkim zaangażowanym w organizację XVI Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego.

Dziękujemy Rodzicom: p. Monice Kucharczyk, p.Wiolecie Przybylskiej, p. Małgorzacie Walczak, p. Sylwii Wiktorskiej, p. Emilii Sitkiewicz, p. Ewie Gajewicz za w zorganizowaniu poczęstunku dla dzieci. Bardzo dziękujemy za upieczenie pysznych ciast na poczęstunek dla wszystkich uczestników festiwalu: p. Paulinie Wacławiak, p. Izabeli Sidorowicz, p. Annie Kmieciak, p. Karolinie Kołodziejczyk, p Justynie Knaś, p. Ilonie Skopiak, p. Paulinie Niewiadomskiej, p. Małgorzacie Walczak, p. Ilonie Urbańskiej, p. Joannie Stańczyk, p. Monice Garus, p. Malwinie Gołek, p. Milenie Pawlak, p. Annie Sitkiewicz.

Serdecznie dziękujemy pani Janinie Wejt-Świątkiewicz-prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku za udostępnienie sali widowiskowej na XVI Międzyprzedszkolny Festiwal Teatralny w Piątku.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania Rodzicom za przygotowanie pysznych ciast i ciasteczek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pyszne słodkości na przedszkolne stoisko przygotowały:
– Katarzyna Burdykiewicz
= Monika Bartczak
– Ewa Gajewicz
– Magdalena Baranowska
– Elżbieta Florczak
– Paulina Dylik
– Joanna Bartosik
– Sylwia Wiktorska
– Natalia Kurowska
– Katarzyna Banasiak
– Marzena Adamiak
– Martyna Heleniak
– Agnieszka Matusiak
– Janina Redyk

Grupa I Misie wraz z nauczycielkami składa serdeczne podziękowania Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości pasowania na przedszkolaka.
Dziękujemy za upieczenie ciast:
– Monice Bartczak
– Agnieszce Gamrowskiej
– Ewie Gajewicz

Wychowawca grupy V „Wesołe żabki” dziękuje Rodzicom za 3-letnią współpracę, zaangażowanie w życie grupy oraz bezinteresowną pomoc.
Serdeczne podziękowania dla Rodziców, którzy przygotowali ciasta na uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego:
-p. Ewelina Romek
-p. Emilia Kasińska
– p. Maria Oterska
– p. Anita Kwiatkowska
– p. Ewa Gapińska

Wychowawca grupy VI „Tygryski” serdecznie dziękuje Rodzicom, którzy przygotowali poczęstunek na uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego:
– p. Małgorzata Florczak
– p. Milena Florczak
– p. Martyna Heleniak
– p. Joanna Tadeusiak
– p. Izabela Tomasiewicz-Matusiak
– p. Sylwia Urbańska
– p. Aleksandra Zelba
– p. Katarzyna Stefańska
– p. Justyna Warzycka
– p. Magdalena Baranowska

Podziękowania dla rodziców dzieci z grupy VI „Tygryski”:

– p. Katarzyny Trzmielak, p. Justyny Warzyckiej, p. Natalii Kurowskiej, p. Aleksandry Zelby za pomoc w organizacji poczęstunku i obsługiwanie gości podczas Festiwalu Teatralnego 

– wszystkich rodziców z tej grupy za przygotowanie strojów dla występujących dzieci, naukę ról z małymi aktorami

Podziękowanie dla p. Pauliny Podstawskiej-mamy Lilki z grupy II za upieczenie jubileuszowego tortu na XV Międzyprzedszkolny Festiwal Teatralny.
Składamy również serdeczne podziękowania za upieczenie ciast Paniom:

 • Agacie Gawryszczak
 • Wiolecie Winkler
 • Marcie Jątczak
 • Annie Urbanek
 • Paulinie Kalusińskiej
 • Katarzynie Barylskiej
 • Milenie Pawlak
 • Anecie Marciniak
 • Katarzynie Trzmielak
 • Magdalenie Baranowskiej
 • Ewie Garus
 • Małgorzacie Kunowskiej

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowanie Rodzicom za pomoc w organizacji grupowych Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziękujemy za upieczenie ciast:

 • p. Annie Gawryszczak,
  p. Joannie Bartosik,
  p. Paulinie Dylik,
  p. Paulinie Podstawskiej,
  p. Annie Kiciak,
  p. Malwinie Gołek,
  p. Monice Białkowskiej,
  p. Agnieszce Pajor,
  p. Annie Kmieciak,
  p. Magdalenie Baranowskiej,
  p. Małgorzacie Florczak,
  p. Karolinie Dąbrowskiej,
  p. Aleksandrze Zelbie,
  p. Ewie Gajewicz,
  p. Ewie Gorącej,
  p. Milenie Pawlak,
  p. Aleksandrze Kacprzak,
  p. Ewelinie Piaskowiak,
  p. Karolinie Jeziorskiej,
  p. Emilii Olejniczak,
  p. Monice Majkowskiej,
  p. Magdalenie Domańskiej.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania Rodzicom za przygotowanie pysznych ciast i ciasteczek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pyszne słodkości na przedszkolne stoisko przygotowały:

 • p.Aneta Garus-Mroczkowska
 • p. Milena Gajdzińska
 • p. Katarzyna Burdykiewicz
 • p. Ilona Skopiak
 • p. Anna Kmieciak
 • p. Iwona Kucharczyk
 • p. Ewa Gorąca
 • p. Ewa Gajewicz
 • p. Alicja Zarębska
 • p. Magdalena Domańska
 • p. Katarzyna Trzmielak

Grupa I Misie wraz z nauczycielkami składa serdeczne podziękowania Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości pasowania na przedszkolaka.
Dziękujemy za upieczenie ciast:

 • p. Beacie Boreckiej
 • p. Edycie Błaszczyk
 • p. Marcie Brodarczyk

  Dziękujemy za przygotowanie poczęstunku dla dzieci i Rodziców:

 • p. Agacie Gawryszczak
 • p. Sylwii Wiktorskiej
 • p. Sylwii Piechucie

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowanie Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu corocznej uroczystości Wigilijnej.
Dziękujemy za upieczenie ciast na Wigilię Przedszkolną :
• p. Aleksandrze Bartczak
• p. Renacie Urbańskiej
• p. Joannie Bartosiak
• p. Magdalenie Baranowskiej
Wszystkim rodzicom dziękujemy za przygotowanie pięknych strojów do odgrywanych przez dzieci postaci, a szczególności dziękujemy p. Joannie Bartosiak za wykonanie wianków do krakowiaka oraz babci Lilki za pomoc w przygotowaniu strojów dla aniołków. Serdeczne podziękowania składamy p. Julii Liczkowskiej za przygotowanie pięknej dekoracji oraz p. Maciejowi Urbańskiemu za dokumentację fotograficzną podczas uroczystości.

Grupa II Misie wraz z nauczycielkami składa serdeczne podziękowania Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości pasowania na przedszkolaka.

Dziękujemy za upieczenie ciast:

 • p. Joannie Błocisz
 • p. Joannie Bartosik
 • p. Magdalenie Walczak
 • p. Justynie Knaś
 • p. Joannie Gałązce

Dziękujemy za przygotowanie poczęstunku dla dzieci i Rodziców:

 • p. Justynie Knaś
 • p. Monice Kucharczyk

Dyrektor przedszkola p. Joanna Przybylak oraz nauczycielki grupy „Misie” p. Karolina Mikołajczyk i p. Aleksandra Augustowska składają serdeczne podziękowanie Rodzicom, którzy złożyli nowe meble do sali grupy „Misie”:

 • państwu Dariuszowi i Paulinie Podstawskim
 • p. Sławomirowi Kasińskiemu
 • p. Adamowi Bartosikowi
 • p. Tomaszowi Kiciakowi
 • p. Marcinowi Urbankowi

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku składają serdeczne podziękowanie wszystkim zaangażowanym w organizację XIII Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego. Dziękujemy P. Wójtowi Gminy Krzysztofowi Lisieckiemu za uświetnienie swoją obecnością pierwszego dnia festiwalu. Panu Dyrektorowi GOK – Dariuszowi Struszczakowi wraz z pracownikami za gościnność, nieocenioną pomoc w przygotowaniu sali widowiskowej oraz sali konsumpcyjnej, sponsorowanie napojów dla dzieci oraz obecność podczas obu dni festiwalowych zmagań, panu Jackowi Michalskiemu za dokumentację fotograficzną.

Dziękujemy Rodzicom z grupy „ Żabki” za przygotowanie strojów dla dzieci występujących w przedstawieniu, paniom: Annie Gawryszczak, Sylwii Urbańskiej, Aleksandrze Zelbie oraz Oldze Janczak za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla dzieci w sali GOK. Paniom: Annie Olejniczak, p. Annie Klajnwechter-Kordjalik, p. Joannie Mardofel, p. Agnieszce Pajor, p. Monice Białkowskiej, p. Edycie Skopiak, p. Magdalenie Stangreciak, p. Edycie Frątczak, p. Ilonie Darmach i p. Paulinie Niewiadomskiej bardzo dziękujemy za upieczenie pysznych ciast na poczęstunek dla wszystkich uczestników festiwalu. Pani Malwinie Gołek dziękujemy za namalowanie elementów scenografii do baśni „O smoku wawelskim”, państwu Galińskim za transport potrzebnego sprzętu, natomiast p. Joannie Tadeusiak za wykonanie zdjęć.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowanie Rodzicom za pomoc w organizacji grupowych Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziękujemy za upieczenie ciast: p. Edycie Gorącej-Janczak, Kamili Stańczyk, p. Monice Białkowskiej, p. Agnieszce Psiurskej-Wujcik, Aleksandrze Zelbie, p. Renacie Gorącej, p. Sylwii Urbańskiej, p. Justynie Warzyckiej, p. Joannie Tadeusiak,p. Katarzynie Banasiak, p. Aleksandrze Bartczak, p. Marii Oterskiej, p. Ewie Gapińskiej, p. Agacie Gawryszczak, Agnieszce Jóźwiak, p. Sylwii Pawłowskiej, p. Żanecie Kwiatkowskiej, Agnieszce Wodzyńskiej, p. Elżbiecie Stróżewskiej.

Grupa „Żabki” wraz z wychowawczynią składają serdeczne podziękowanie dla Państwa Małgorzaty i Arkadiusza Biernaciak za zasponsorowanie owoców na Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania Rodzicom za przygotowanie pysznych ciast i ciasteczek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pyszne słodkości na przedszkolne stoisko przygotowały: p. Paulina Podstawska, p. Monika Stefaniak, p. Joanna Bartosiak, p. Agnieszka Wójcik, p. Aneta Nowakowska, p. Renata Moskwa, p. Daria Matusiak, p. Monika Michcik

Grupa „Brykające tygryski” wraz z wychowawczynią składają serdeczne podziękowanie p. Beacie Boreckiej za podarowanie płyt DVD z bajkami.

Grupa II „Żabki” wraz z nauczycielkami składa serdecznie podziękowania Rodzicom:

 • państwu Tomkowi i Karolinie Dąbrowskim za przekazanie dla dzieci breloków odblaskowych oraz puzzli
 • p. Małgorzacie Florczak za zabawki, książeczki oraz płyty CD z bajkami.

Rok szkolny 2014/2015

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowanie Rodzicom zaangażowanym w pomoc przy organizacji XII Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego.Dziękujemy p. Danucie Brylewicz oraz p. Danucie Romanowskiej za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla dzieci. Pani Aleksandrze Czarneckiej za pomoc w dekorowaniu sceny teatralnej. Składamy również serdeczne podziękowania za upieczenie ciast: p. Milenie Florczak, p. Kamili Stańczyk, Annie Kiciak, p. Anecie Cybulskiej, p. Wiolecie Sobińskiej, p. Justynie Stróżewskiej, p. Żanecie Kwiatkowskiej, p. Iwonie Klatce, p. Katarzynie Liczkowskiej, p. Annie Karolak, p. Annie Andrzejczak.

Grupa Misie wraz z wychowawczynią składa serdeczne podziękowania p. Agnieszcze Gamrowskiej za podarowanie przedszkolakom bajek i filmów na DVD, pluszowych zabawek oraz p. Małgorzacie Brodowicz za przekazanie na rzecz przedszkola puzzli.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowanie Rodzicom za pomoc w organizacji grupowych Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka;

Dziękujemy za upieczenie ciast: p. Oldze Janczak, p. Agacie Walkowskiej, Anecie Nowakowskiej, p. Katarzynie Trzmielak, p. Aleksandrze Czarneckiej, Dorocie Bartosik, p. Annie Kordjalik, p. Małgorzacie Gołek, p. Katarzynie Banasiak, p. Agnieszce Brzozek, p. Izabeli Kaftan, p. Ewie Królak, p. Ilonie Pietrzak, p. Annie Sakiewa, p. Beacie Frątczak, p. Agnieszce Stępniak, Żanecie Chudzik, p. Anecie Rudnickiej, p. Anecie Czarneckiej, p. Monice Majkowskiej. DZIĘKUJEMY!

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania Rodzicom za przygotowanie pysznych ciast i ciasteczek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pyszne słodkości na przedszkolne stoisko przygotowały Panie: Monika Podsiadła, Aleksandra Zelba, Katarzyna Trzmielak, Iwona Błaszczyk, Kamila Kołodziejczyk, Sylwia Malinowska, Anna Urbanek, Katarzyna Pałczyńska, Katarzyna Chojnacka, Agnieszka Schultz, Jolanta Stawińska, Aneta Borecka i Ewa Garus. DZIĘKUJEMY!!

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowanie Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu corocznej uroczystości Wigilijnej, która odbyła się 19 grudnia 2014 r.

Dziękujemy za:

 • upieczenie ciast na Wigilię Przedszkolną : p. Aleksandrze Zelba, p. Sylwii Urbańskiej, p. Joannie Burdukiewicz, p. Agnieszce Błocisz, p. Dominice Rydeckiej, p. Edycie Skopiak, p. Danucie Brylewicz, p. Ilonie Skopiak, p. Karolinie Kołodziejczyk oraz p. Paulinie Zalewskiej.
 • przygotowanie strojów dla dzieci: p. Renacie Gorącej – zakup tkaniny na spodnie dla chłopców, p. Agacie Mrulewicz – uszycie spodni, p. Agnieszce Wójcik – wykonanie opasek dla dzieci.

Wszystkim rodzicom dziękujemy za przygotowanie pięknych strojów do odgrywanych przez dzieci postaci. Jak co roku Rodzice wykazali się ogromnym zaangażowaniem, pomysłowością i inwencją.

DZIĘKUJEMY!

Grupa „Misie” serdecznie dziękuje rodzicom

 • p. Renacie Gorącej,
 • Jolancie Góral, p. Izabeli Tomasiewicz-Matusiak za przygotowanie ciast z okazji uroczystości pasowania na przedszkolaka.

Grupa Misie wraz z wychowawczynią składa serdeczne podziękowania Rodzicom za przekazanie na rzecz przedszkola zabawek, książeczek oraz innych przedmiotów, które przez długi czas będą cieszyć, bawić i uczyć naszych wychowanków:

 • p. A. Wójcik- puzzle, gry (memo, układanki), zabawki (samochód), zwierzątka, kocyk, płyty CD z bajkami i programy edukacyjne
 • p. J. Tadeusiak- kocyki, książeczki
 • p. A. Zelba- poszewki na poduszki
 • p. K. Koziarska- książeczki

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają rodzicom serdeczne podziękowania za przygotowanie dla dzieci pięknych kostiumów na Bal Karnawałowy. Serdeczne podziękowania dla p. M. Brodowicz z grupy V „Słoniki” za pomoc w dekorowaniu sali na Bal Karnawałowy.

Grupa III „Ekoludki” wraz z wychowawcą składa serdeczne podziękowania: I. Domińczyk, p. P. Zalewskiej, p. M. Kacprzak oraz p. Ż. Chudzik za przygotowanie pysznych pączków i faworków na ostatni dzień karnawału dla dzieci.

Grupa Misie wraz z wychowawczynią składa serdeczne podziękowania Paniom: Andrzejczak oraz R. Anielak za przekazanie na rzecz przedszkola pięknych zabawek, puzzli i układanek dydaktycznych, które przez długi czas będą cieszyć, bawić i uczyć naszych wychowanków. Dziękujemy.

Dziękujemy rodzicom Gabrysi, Natalki, Mikołaja, Wojtusia i Marcina za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla Grupy Misie z okazji Tłustego Czwartku. Wszystko było pyszne.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania za przygotowanie ciast i ciasteczek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy: Ewa Garus, p. Elżbieta Szymczak, p. Agnieszka Wodzyńska, p. Natalia Kazimierczak, p. Kamila Kołodziejczyk, p. Żaneta Chudzik, p. Anita Bakalarz, Magdalena Majda, p. Agnieszka Błachowicz

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu Jasełek w przedszkolu, a w szczególności za przygotowanie i szycie strojów dla dzieci: p. Izabela Garus, p. Monika Malinowska, p. Anna Niewiadomska-Garus, p. Anna Kaźmierczak, p. Kornelia Trojak, p. Żaneta Masica

Serdeczne podziękowania składamy również rodzicom za upieczenie ciast na spotkanie wigilijne: p. Paulina Zalewska, p. Agnieszka Matusiak, p. Zofia Grzelak, p. Halina Biegarczyk, p. Iwona Błaszczyk, p. Jolanta Stawińska, p. Kamila Sołtyszewska, p. Kamila Koziarska, p. Ewelina Błachowicz, p. Aneta Karlikowska, p. Elżbieta Stróżewska

Szczególne podziękowanie składamy mamie z grupy I za namalowanie pięknej dekoracji na Jasełka.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Święta Pluszowego Misia: p. Ewie Dąbrowskiej, p. Annie Niewiadomskiej, p. Annie Klajnwechter-Kordjalik oraz rodzicom za przygotowanie ciast: p. A. Andrzejczak, p. A. Schultz, p. K. Kołodziejczyk, A. Klajnwechter-Kordjalik, p. M. Rosińskiej, p. S. Piechucie, p. E. Piech.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu Iwonie i Mariuszowi Domińczykom oraz Pani Annie Andrzejczak za pomoc w dosadzaniu drzew i krzewów w Tajemniczym Ogrodzie. 

Serdeczne podziękowanie dla Pani Joanny Raj-Burdukiewicz za pomoc w wykonaniu przepięknych kart świątecznych o tematyce bożonarodzeniowej

Serdeczne podziękowania dla Pani Karoliny Kołodziejczyk o pani Agnieszki Jabłkowskiej za wykonanie elementów świątecznych do dekoracji Sali w grupie III „Ekoludki”.

Rok szkolny 2012/2013

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Festiwalu Teatralnego, w szczególności za przygotowanie strojów dla dzieci oraz za upieczenie ciast: p. J. Gałązka, p. J. Stawińska, p. B. Błachowicz, M. Kacprzak, p. A. Kordjalik, p. A. Czarnecka, p. J. Bartosiak, p. A. Leźnicka, p. K. Tylka, p. M. Frankowska.

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka oraz za upieczenie ciast: Kiciak, p. Jabłkowska, p. Królak, p. Florczak, p. Kordjalik, p. Jątczak, Pasterska, p. Wodzyńska, p. Matusiak, p. Marszałkowska, p. Adamiak Białkowska, p. Kamińska, p. Stańczak, p. Goździk, p. Sybilska, p. Majda.

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania za przygotowanie ciast i ciasteczek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy: Banaszczyk, p. Sakiewa, p. Kordjalik, p. Kołodziejczyk, p. Redyk, p. Garus, Machałowska, p. Karolak, p. Kaźmierczak , p. Stróżewska, p. Jędrzejczyk .

Serdeczne podziękowania dla p. Arkadiusza Budnera,  rodzica z grupy III „Pracowite pszczółki” za ufundowanie aparatu fotograficznego do przedszkola .

Dziękujemy również p. Pawłowi Jaborskiemu, rodzicowi z grupy II „Smerfy” za sfilmowanie uroczystości Jasełkowej w naszym przedszkolu.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Jasełek, a w szczególności za przygotowanie i szycie strojów dla przedszkolaków: p. B. Garus, p. A. Leźnicka, p. Zalewska, p. Biegarczyk, p. Kamińska, p. Lubelska, p. I. Garus.

Serdeczne podziękowania składamy również rodzicom za upieczenie ciast: Błaszczyk, p. Bartczak, p. Niewiadomska, p. Grzelak, p. Banasiak, p. Jagiełło, Frankiewicz , p. Michalak, p. M. Sołtyszewska, p. Klimczak, p. Bartosiak, K. Sołtyszewska, p . Karolak.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Święta Pluszowego Misia: p. Kamili Koziarskiej, p. Rafałowi Błaszczykowi, p. Ewie Dąbrowskiej, p. Dorocie Pałczyńskiej, Dh. Przemysławowi Świątkiewiczowi, Dh. Kamilowi Ciechomskiemu i Dh. Damianowi Pisarkiewiczowi .

Serdeczne podziękowania składamy p. Darii Matusiak za przygotowanie pysznego tortu na „Urodziny Misia” oraz następującym rodzicom za upieczenie ciast i ciasteczek: p. Białkowskiej, p. Majewskiej, p. Kaźmierczak, p. Garus, Mrowińskiej, p. Wosieckiej, p. Kiciak, p. Piech, p. Błachowicz, p. Sakiewie i p.Zalewskiej.

Serdeczne podziękowania dla p. Adama Klimczaka, rodzica z grupy IV „Krasnoludki” za pomalowanie ściany na jadalni.

Dyrekcja oraz Personel Gminnego Przedszkola w Piątku składają serdeczne podziękowania:

 • p. Biegarczyk Halinie
 • p. Mrowińskiej Barbarze
 • p. Bartosiak Joannie

za przekazane warzywa na rzecz przedszkola.

Serdeczne podziękowania dla p. Matusiak Anity za zabawki dla grupy „IV”

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola w Piątku składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za współpracę, pomoc i zaangażowanie w życie przedszkola w roku szkolnym 2011/2012.

Życzymy wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy w ostatnim czasie dostarczyli warzywa do naszego przedszkola: państwu Bożenie i Michałowi Banaszczykom, państwu Agnieszce i Grzegorzowi Machałowskim, państwu Katarzynie i Robertowi Trzmielakom, państwu Edycie i Sławomirowi Galińskim.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna serdecznie dziękują wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnej z okazji Święta Patrona. Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność za przygotowanie, zakup i uszycie strojów dla dzieci z grup „Zajączki”, „Słoniki”, „Krasnoludki” oraz „Motylki” do tańców: afrykańskiego, meksykańskiego i hip-hopu. Dziękujemy po raz kolejny Pani Izabeli Garus za uszycie strojów (spódnic do tańca meksykańskiego). Dziękujemy za przygotowanie pysznych ciast i ciasteczek dla zaproszonych gości. Dziękujemy również Rodzicom z grupy „Misie” p. P. Zalewskiej, p. K. Kołodziejczyk oraz p. I. Garus za zasponsorowanie dzieciom soków oraz owoców. Za soki przekazane na uroczystość Święta Patrona Przedszkola podziękowania składamy p. Stanisławowi Witkowskiemu z firmy „WITMAS”.

Dziękujemy Panu Filipowi Bartosiakowi za pomoc w organizacji nagłośnienia podczas występów dzieci oraz Panu Pawłowi Jaborskiemu za sfilmowanie uroczystości.

Serdeczne podziękowania kierujemy do zawsze bardzo zapracowanej Rady Rodziców na czele z Panią Justyną Antczak. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy w tak uroczysty sposób przeżyć ten wyjątkowy dla nas dzień.

Serdeczne podziękowania

 • dla p. Barbary Garus za uszycie strojów dla złotej rybki i innych rybek na Festiwal Teatralny
 • dla rodziców za upieczenie pysznych ciast na nasz festiwal
 • dla p. Stańczak Martyny za wykonanie ilustracji do bajki „O Rybaku i złotej rybce”
 • dla p. Jóźwiak Anny za pomoc w dekoracji sali na Festiwal Teatralny
 • dla p. Emilii Gamrowskiej za sfilmowanie przedstawień z IX Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego

Serdecznie dziękujemy Państwu Grażynie i Andrzejowi Grzelakom za dostarczone do przedszkola warzywa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za warzywa i owoce dostarczane do naszego przedszkola: państwu Barbarze i Sławomirowi Mrowińskim, państwu Katarzynie i Robertowi Trzmielakom, państwu Wioletcie i Błażejowi Kacprzakom, państwu Małgorzacie i Sławomirowi Kasińskim, państwu Joannie i Adamowi Bartosiakom, państwu Sławomirze i Tomaszowi Góral, państwu Dorocie i Mieczysławowi Goździkom, państwu Grażynie i Andrzejowi Grzelakom.

Serdeczne podziękowania dla Pana Jacka Zielińskiego za przywiezienie wykładziny dywanowej do przedszkola dla grupy IV „Krasnali”.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Jasełek, a w szczególności za przygotowanie i szycie strojów dla przedszkolaków:

 • p. Barbara Garus
 • p. Emilia Gamrowska-Wieczorek
 • p. Izabela Garus
 • p. Marianna Sieradzka
 • p. Katarzyna Liczkowska
 • p. Katarzyna Trzmielak
 • p. Borczyńska
 • p. Lubelska

Dziękujemy wszystkim rodzicom za ciasta przygotowane na Spotkanie Wigilijne w przedszkolu.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców Gminnego Przedszkola za zorganizowanie Mikołajek dla przedszkolaków oraz tacie Jasia p. Grzegorzowi Piech za wystąpienie w roli Mikołaja i spotkanie z dziećmi.

Serdeczne podziękowania dla Pani Barbary Garus za przygotowanie strojów dla Pluszowego Misia, Misia Polarnego oraz strojów dla kukiełek (misia aniołka, misia diabełka i misia brudaska). Podziękowanie dla Pani Martyny Stańczak za przygotowanie ilustracji Misiów z bajek i książek dla dzieci. Podziękowanie dla Pani Agnieszki Leźnickiej za wyposażenie kącika tematycznego ,,Szpital Pluszowego Misia” w elementy pokazowe i literaturę dziecięcą.

Podziękowania dla rodziców za przygotowanie ciasteczek na ,,Urodziny Pluszowego Misia”, a dodatkowo p. Paulinie Zalewskiej za przygotowanie pysznego tortu dla Misia.

Dziękujemy serdecznie mamom przedszkolaków z grupy Motylki i Zajączki, które przygotowywały sok dla dzieci podczas Święta Pluszowego Misia: p. Emilii Gamrowskiej, p. Małgorzacie Pawlak, p. Katarzynie Ostaszewskiej, p. Elżbiecie Czubalskiej, p. Agnieszce Machałowskiej, p. Małgorzacie Kasińskiej, p. Edycie Frontczak, p. Julicie Sybilskiej oraz paniom Aleksandrze Kamińskiej i Sławomirze Góral za dostarczenie jabłek i marchewek.

Grupa III wraz z wychowawczynią pragnie serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Pawlak za przygotowanie poczęstunku na Dzień chłopca oraz Pani Barbarze Garus i Pani Martynie Stańczak za uszycie kukiełek do teatrzyku pt.:,,Leśne duszki i grzyby” i przygotowanie barwnych ilustracji.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz przedszkolaki serdecznie dziękują Panu Sebastianowi Kieliszkowi z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy za ciekawe i pouczające spotkanie, nt: „Przedszkolak bezpieczny na drodze”.

Serdecznie dziękujemy Panu Sebastianowi Kieliszkowi – tacie Krzysia, za miłe i pouczające spotkanie z naszymi przedszkolakami, które odbyło się 30 września.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola w Piątku składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za współpracę, pomoc i zaangażowanie w życie przedszkola w roku szkolnym 2010/2011.

Życzymy wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz Przedszkolaki składają serdeczne podziękowania sponsorom, którzy wnieśli swój wielki wkład w powstanie Tajemniczego Ogrodu – przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu ekologicznego „Najmłodsi spośród narodu – Tropiciele Tajemnicy Ogrodu”. Serdecznie dziękujemy państwu Izabeli i Wojciechowi Garusom za podarowanie 6 przyczep ziemi do ogrodu, panu Tomaszowi Dysierowiczowi za przywóz ziemi, panom Krzysztofowi Antczakowi, Mariuszowi Kasicy i Adrianowi Wasielweskiemu za uprawę terenu przy użyciu własnego sprzętu ciężkiego, panu Marcinowi Adamiakowi za zorganizowanie i przywóz sadzonek drzew z Nadleśnictwa w Chrośnie, panu Robertowi Trzmielakowi za przywóz sadzonek drzew i krzewów z Kter, paniom Annie Andrzejczak i Renacie Florczak za pomoc w wyborze sadzonek i aranżacji ogrodu, panu Markowi Szymczakowi za ziemię pod drzewka i trawę do ogrodu, państwu Emilii Gamrowskiej, Krzysztofowi Wieczorek, Joannie  Błocisz za siatkę do ogrodu, pani Renacie Czerwińskiej za zakup palików do przymocowania siatki. Dziękujemy wszystkim rodzicom i osobom chętnym, które brały udział w sadzeniu drzewek: p. Emilii Gamrowskiej, p. Dorocie Garus, p. Agnieszce Machałowskiej, p. Annie Jóźwiak, p. Magdalenie Sołtyszewskiej, p. Agnieszce Bartczak, p. Joannie Błocisz, p. Annie Andrzejczak, p. Renacie Florczak, p. Justynie Matusiak, p. Mariuszowi Andrzejczakowi, p. Adrianowi Wasielewskiemu, p. Mariuszowi Warzyckiemu, p. Mariuszowi Czerwińskiemu, p. Robertowi Trzmielakowi, p. Filipowi Bartosiak, p. Sławomirowi Urbanek. Dziękujemy serdecznie Wójtowi Gminy Piątek – panu Krzysztofowi Lisieckiemu za możliwość i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Serdecznie dziękujemy paniom Barbarze Garus i Izabeli Garus za zaprojektowanie i uszycie strojów do przedstawienia teatralnego dla dzieci z okazji VIII Festiwalu Teatralnego. Pani Barbarze Garus i pani Małgorzacie Pawlak składamy serdeczne podziękowania za uszycie strojów „Smerfów” dla dzieci z tej grupy, a pani Emilii Gamrowskiej za zakup jednakowych rajstop do strojów „Smerfetek”.   

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu pięknej wystawy „Poszukujemy staroci na strychach”: dziadkom, rodzicom, dzieciom oraz p. Tomaszowi Kucharczykowi, który przekazał nam wiele ciekawych informacji na temat zgromadzonych staroci. Wiele osób zatrzymywało się na chwilę wracając wspomnieniami do tamtych czasów.  

Dyrektor oraz nauczyciele przedszkola serdecznie dziękują wszystkim RODZICOM za życzliwość, ofiarność, Za dobre serce oraz zrozumienie potrzeb, dzięki którym możliwe było zorganizowanie spotkania wigilijnego w naszym przedszkolu: Za przygotowanie strojów dla dzieci, Za upieczenie pysznych  ciast, za wykonanie aniołków do dekoracji sali. Rodzicom przedszkolaków za udział i wspieranie akcji charytatywnych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Góra Grosza.

W imieniu naszych przedszkolaków serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Kameckiej za pomoc w zorganizowaniu zajęć karate w przedszkolu.

Dyrekcja oraz Personel Gminnego Przedszkola w Piątku składają serdeczne podziękowania Rodzicom:

 • Państwu Dorocie i Piotrowi Darmachom
 • Państwu Grażynie i Andrzejowi Grzelakom
 • Państwu Małgorzacie i Sławomirowi Kasińskim
 • Państwu Żanecie i Arkadiuszowi Masica
 • Państwu Izabeli i Wojciechowi Garusom
 • Państwu Zofii i Krzysztofowi Grzelakom

za przekazane do placówki warzywa. Bardzo dziękujemy w imieniu naszych przedszkolaków. Wiemy, że na naszych Rodziców i darczyńców zawsze możemy liczyć.

Dyrektor oraz nauczyciele przedszkola w imieniu wszystkich dzieci serdecznie dziękują tacie Krzysia – Panu Sebastianowi Kieliszkowi z Powiatowej Komendy Policji w Łęczycy za ciekawe spotkanie z przedszkolakami, które z pewnością przyczyni się do dbania o własne  bezpieczeństwo. Życzymy sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Skip to content