Uwaga konkurs plastyczny !!!

W naszym przedszkolu odbywa się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” . Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań podczas pracy i zabawy na terenach wiejskich (w szczególności związanych z zagrożeniami ze strony zwierząt hodowanych w gospodarstwie rolnym), poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. Etap przedszkolny polegać będzie na samodzielnym wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice plastycznej z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania, o tematyce związanej z bezpieczeństwem w środowisku wiejskim. Praca plastyczna powinna być trwale opisana imieniem i nazwiskiem dziecka. Należy zwrócić uwagę dzieci, by tworząc prace plastyczne uwzględniły zagrożenia o tematyce związanej z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich (zagrożenia ze strony zwierząt gospodarskich a także sposoby zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt hodowlanych). Termin składania prac upływa 24 lutego.

Szczegółowe informacje u wychowawców grup.

Opracowała: K. Mikołajczyk

Skip to content