Odwiedzamy miejsca pamięci narodowej

11 września przedszkolaki z grupy „Sowy” odwiedziły miejsce pamięci narodowej – pomnik „Krzyż”, utrwalający pamięć o 44 mieszkańcach Piątku i okolic poległych we wrześniu 1939 r. W 2019 r. dodano tablicę z nazwiskami niektórych pomordowanych tam ludzi. Miejsce to skłoniło nas do zadumy i refleksji na temat tamtych okrutnych wydarzeń. Wyrazem naszej pamięci o ofiarach tej zbrodni były zapalone znicze, które dzieci z wielkim wzruszeniem ustawiły na pomniku. To miejsce odgrywa ważną rolę w kształtowaniu świadomości patriotycznej mieszkańców Piątku i okolic. Z tym większą dumą Gminne Przedszkole objęło z inicjatywy Burmistrza Piątku patronat nad tym miejscem. W poczuciu odpowiedzialności każda grupa przedszkolna zobowiązała się odwiedzać i dbać o pomnik „Krzyż”. Jesteśmy pewni, że będzie to bardzo ciekawa forma rozwijania patriotyzmu wśród najmłodszych.

Opracowała: P. Michalak

Skip to content