Światowy Dzień Ziemi w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Działaj z impetem” w grupie II „Wisienki”

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas” Florian Plit
Światowy Dzień Ziemi to największe i najbardziej popularne święto ekologiczne na świecie. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę. Z tej okazji zorganizowaliśmy dla naszych przedszkolaków wiele różnych zabaw z ekologią w tle. Oprócz ciekawych zajęć edukacyjnych, projekcji filmów o tematyce ekologicznej, zabaw ruchowych, zagadek z zakresu wiedzy ekologicznej, dzieci z grupy II Wisienki w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Działaj z impetem” opracowały wspólnie „Kodeks małego ekologa” oraz wykonały liczne prace plastyczne zachęcające do ochrony Ziemi przed zniszczeniem. Przedszkolaki rozmawiały o tym, co sprawia, że ziemia jest smutna (zanieczyszczona) oraz co możemy zrobić, aby była szczęśliwa (czysta). Dzieci utrwaliły sobie, że dla dobra naszej planety należy: sadzić drzewa i pielęgnować rośliny; dbać o przyrodę; oszczędzać wodę i prąd; segregować śmieci i ograniczać zużycie plastiku i papieru, każdego dnia a nie tylko od święta! Celem Programu Edukacyjnego „Działaj z impetem”! jest długofalowe działanie z zakresu edukacji ekologicznej zwłaszcza w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET, a także ich recykling.

Opracowała: A. Jabłońska

Skip to content