Konkurs plastyczny

Serdecznie Zapraszam do udziału
w „Konkursie plastycznym na Kartkę Wielkanocną” organizowanym przez Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka

Regulamin konkursu:
1. Konkurs organizowany jest przez Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka
2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, zerówek oraz szkół podstawowych
3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I. kategoria – przedszkole i zerówka;
II. kategoria – Klasy I-III;
III. kategoria – Klasy IV – VI.
4. Cel konkursu:
– Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej;
– Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą.
5. Zakres prac:
– praca indywidualna;
– kompozycja płaska;
– technika dowolna;
– praca wykonana na sztywnej kartce / brystolu;
– format kartki A5 (148 x 210 mm) lub DL (99 x 210 mm);
– praca powinna być wykonana samodzielnie;
– podpis autora pracy na odwrocie kartki przesyłanej do konkursu powinien zawierać:
imię i nazwisko, wiek, kategoria, nazwa i adres szkoły.
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgoda na wykorzystanie pracy plastycznej do celów publikacji.
6. Tematyka:
– Zwyczaje i tradycje wielkanocne;
– Motywy tradycyjne lub współczesne.
7. Prace składamy u wychowawców poszczególnych grup do 22.03.2019r. (piątek), kiedy to zostaną przekazane do Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka w Łęczycy.
8. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział w konkursie ! W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody dla pierwszych trzech miejsc, wręczone zostaną w maju/czerwcu 2019 r.

Opracowała: A. Jabłońska

Skip to content