Konkurs plastyczny „Jesienna kompozycja”

Drodzy Rodzice zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesienna kompozycja”.

ORGANIZATOR: Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku

 

 

 

 

 

CELE KONKURSU:

 • rozbudzenie wyobraźni oraz poczucia estetyki,
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • promowanie twórczości dziecięcej,
 • rozwijanie pracy twórczej,
 • zachęcanie do wspólnego współdziałania z rodzicami,
 • promowanie rodzinnej atmosfery podczas wspólnego wykonywania pracy plastycznej,
 • zachęcenie do obserwacji przyrody jesienią.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym 3- 6 lat,
 • każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wykonaną wspólnie z rodzicami,
 • format pracy: praca przestrzenna; w formie stroika, bukietu, wianka itd. według pomysłów,
 • technika wykonania pracy: praca powinna być wykonana z materiałów naturalnych, pochodzenia przyrodniczego ściśle związanych z jesienią,
 • do każdej pracy powinna być dołączona metryczka: imię i nazwisko, grupa przedszkolna

CZAS TRWANIA KONKURSU:

 • 07.10.2021r. – 28.10.2021 r.
 • prace należy dostarczyć opiekunom konkursu: Angelika Jabłońska, Emilia Czerwińska
 • ogłoszenie wyników nastąpi 5 listopada 2021r.

KRYTERIA OCENY:

 • Estetyka wykonanych prac,
 • Oryginalność, pomysłowość,
 • Zgodność pracy z tematem,
 • Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

OCENA PRAC:

 • prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego przedszkola,
 • po ogłoszeniu wyników, zostanie zorganizowana wystawa prac,
 • dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

Opracowała: A. Jabłońska

Skip to content