Innowacja Pedagogiczna „Touch, taste and see – angielski poprzez zmysły w grupie V

„Touch, taste and see – język angielski poprzez zmysły” to nazwa innowacji pedagogicznej rozpoczętej we wrześniu w grupie dzieci 5 i 6 letnich – „Skrzaty”. Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat nauki języka angielskiego poprzez aktywną zabawę oraz osłuchanie z językiem każdego dnia podczas codziennych czynności dzieci w przedszkolu. Dzieci w wieku przedszkolnym przyswajają język obcy w sposób naturalny, z łatwością naśladują nowe dźwięki, nie obawiają się popełniania błędów, posiadają łatwość intonacyjno – artykulacyjną. Rozpoczynanie nauki języka obcego we wczesnych latach życia dzieci jest dla nich szansą biegłego opanowania języka w dalszym procesie kształcenia. Angażowanie w naukę wielu zmysłów wpływa korzystnie na czas, w jakim słówka zostaną zapamiętane, ale także czas „przechowywania” ich w pamięci. W ramach innowacji dzieci poznają elementy języka angielskiego każdego dnia, a treść nauczanego języka korelować będzie z aktualnie realizowanymi treściami edukacji przedszkolnej wyznaczonymi przez podstawę programową oraz treściami jakie będzie wprowadzać nauczyciel prowadzący język angielski w przedszkolu. Zgodnie z założeniami innowacji język angielski traktowany będzie jako sposób codziennej komunikacji nauczyciela z dziećmi, wydawania poleceń np. sit down, stand up, wash your hands. Dzieci wykazują wysoki poziom motywacji do nauki podczas: zabaw muzycznych i ruchowych. Uwielbiają powtarzać piosenki i rymowanki – ważny jest element rytmu i rymu. Zachęcam rodziców i dzieci do odwiedzania strony internetowej przedszkola, gdzie co jakiś czas będą opublikowane zdjęcia z ciekawych zajęć w języku angielskim.

Opracowała: K. Wójcik

Skip to content