„Global Handwashing Day”

Dnia 15 października w grupie IV „Motylki” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „English Special Days” obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk. Ta ogólnoświatowa akcja ma edukować i uświadamiać dzieciom wagę zagrożenia wynikającą z chorób zakaźnych i lekceważenia mycia rąk. Mycie rąk to podstawowa czynność związana z higienicznym trybem życia. Dzieci podczas zajęć edukacyjnych dowiedziały się kiedy i jak należy myć ręce. Podczas profilaktycznych ćwiczeń w łazience doskonaliły zdobytą wcześniej umiejętność mycia rąk. Obejrzały inscenizację pt. „Dwie rączki”, rozwiązywały zagadki dotyczące higieny osobistej a wykorzystując lupy starały się zaobserwować niewidzialne zarazki na swoich pozornie czystych rączkach. Ten dzień zakończyliśmy wspólną zabawą przy piosence „Mydło wszystko umyje”.

Opracowała: A. Błaszczyk

Skip to content