Drodzy Rodzice

Informujemy, że w okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w miesiącu lipcu. Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2023 r. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko, zobowiązani są wypełnić i złożyć „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny” wraz załącznikami. Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolepiatek.pl lub w siedzibie przedszkola. W miesiącu sierpniu przedszkole będzie zamknięte. Zasady rekrutacji na dyżur wakacyjny określa „Regulamin dyżuru wakacyjnego”.

Regulamin wniosek oświadczenie

Skip to content