Dokarmiamy ptaki

Śnieg zasypał pola, lasy.
Dokąd lecą głodne ptaki?
Kto je karmi po zamieci?
Kto?
Wiadomo- dzieci!

Zajączki z grupy I podczas ostatnich styczniowych zajęć zapoznały się z tematem dokarmiania ptaków. Najmłodsi dowiedzieli się, że zima to trudny czas dla ptaków, dlatego należy im pomagać. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały utworu K. Polaka pt. ,,Zima”. oraz obejrzały teatrzyk kukiełkowy pt. ,,Przyjaciel zza okna”. Przedszkolaki wskazywały na ilustracji ptaki, które wystąpiły w utworze, tworzyły zbiory 3-elementowe. Dowiedziały się czym można dokarmiać ptaki i same z dużym zaangażowaniem wsypywały pokarm do ,,ekologicznych karmników”, które podczas spaceru zostały zawieszone w pobliżu przedszkola. Poznały ptaki zimujące w Polsce , a także te których nie spotkamy zimą, bo odlatują do ciepłych krajów jak np. bocian. Słuchały piosenki ,,Ptaszki zimową porą’’ rytmicznie klaszcząc przy wyrazach dźwiękonaśladowczych. ,,Zajączki” ilustrowały ruchem treść wiersza K. Sąsiadka. pt. ,,Sroczka” Na zakończenie przedszkolaki wykonały prace plastyczna „Ptaki w karmniku”. Dzieci zgodnie obiecały, że podczas zimowych spacerów będą systematycznie uzupełniać zapasy w karmnikach oraz zawieszą nowe .Dokarmiając ptaki dzieci uświadamiają sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przetrwać trudnych zimowych warunków. Jest to również doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na losy zwierząt.

Opracowała: I. Tomasiewicz-Matusiak

Skip to content