Zajęcia otwarte w grupie IV

28 listopada w grupie IV ,,Pszczółki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Mimo wielu obowiązków rodzice bardzo licznie przybyli do naszego przedszkola, by towarzyszyć swoim pociechom. „Polska to mój dom” było hasłem przewodnim listopadowych zajęć. Dzieci rozwiązywały zagadki i wykonywały zadania utrwalające znajomość symboli narodowych, wskazywały na ilustracjach różnorodność krajobrazu Polski. Przedszkolaki poszerzyły wiedzę na temat wybranych miast Polski oraz obecnej i dawnych stolic naszej Ojczyzny. Przypomniały rodzicom najważniejsze polskie legendy, układały historyjki obrazkowe i porządkowały sylwety postaci . Wspólnie uczestniczyły w zabawach ruchowych. Na zakończenie wszystkie dzieci wyrecytowały wierszyk pt. ,, Polska moja Ojczyzna” i zaśpiewały piosenkę ,, Patriota mały”. W podziękowaniu za udział w zajęciach, każde dziecko wręczyło swojemu rodzicowi ,,Toruńskie pierniczki”, które dzieci wcześniej przygotowało z masy solnej i ozdobiło według własnego pomysłu.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w zajęciach .

Opracowała: I. Tomasiewicz-Matusiak

Skip to content