Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, iż 01 kwietnia 2021 r. w siedzibie Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku dostępne są wyniki rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w I etapie rekrutacji wywieszone są na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola w godzinach 8.00 – 16.00 (wejście od strony boiska).

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola, w terminie od 12 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00 do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 zobowiązani są, do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola (dotyczy dzieci nowo przyjętych do przedszkola). Nie potwierdzenie w terminie, woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Skip to content