Smerfy zakładają zielony ogródek

„Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Konfucjusz

Chcąc przyspieszyć nadejście wiosny dzieci z grupy II „Smerfy” postanowiły założyć w sali „zielony ogródek”. Wcześniej zgromadziły potrzebne przybory: doniczki, ziemię, rękawiczki, nasionka, sadzonki kwiatów i warzyw. Przed przystąpieniem do pracy dzieci poznały warunki potrzebne roślinom do wzrostu. Następnie z wielkim zaangażowaniem siały nasionka i sadziły cebulki różnych roślin. Po podlaniu rośliny zostały umieszczone w słonecznym miejscu, a dzieci mają za zadanie pamiętać o ich podlewaniu oraz będą obserwować ich wzrost. Kiedy wyrosną niektóre z nich będą źródłem witamin na kanapkach. Osobiste zaangażowanie pozwala dzieciom łatwiej zrozumieć prawa przyrody i potrzebę jej ochrony. Serdecznie dziękujemy rodzicom z grupy „Smerfy” za podarowanie roślin do „zielonego ogródka”.

Skip to content