Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” w grupie III „Słoneczka”

W dniach 28.01-01.02 w grupie III „Słoneczka” realizowany był program edukacyjny pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Głównym jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu poprzez list wręczany każdemu rodzicowi. Kolejną formą była realizacja cyklu zajęć dydaktycznych skierowana do dzieci, składająca się z 5 zajęć warsztatowych:
– wycieczka po okolicy
– co i dlaczego dymi?
– jak się czuję, kiedy dymi papieros?
– co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
– jak unikać dymu papierosowego?
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych formach zajęć. Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka poprzez zabawy tematyczne, twórcze, grupowe. Na zajęciach dzieci wykonywały różne prace plastyczne, których celem było uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiające, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących. W wyniku tych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa. Zajęciom towarzyszyła sylweta dinozaura „Dinusia”, która pomagała dzieciom w rozwiązywaniu stawianych zadań, uczyła współdziałania w zespole i odpowiedzialności za wykonanie wspólnych . Zainteresowanie i zaangażowanie dzieci i rodziców jest potwierdzeniem zasadności wprowadzenia tego programu jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej.

Opracowała: K. Mikołajczyk

Skip to content