Ogłoszenie !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się ograniczenie w funkcjonowania przedszkola do dnia 24 maja. W dalszym ciągu prowadzone będzie nauczanie na odległość. O wszelkich zmianach na bieżąco poinformujemy.

Nieustannie życzymy dzieciom oraz Państwu zdrowia w tak trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Skip to content