Odwiedzamy groby

Znajomość historii własnego kraju jak i miasta w którym mieszkamy jest wartością, którą przekazuje przedszkole. Pamięć o tych, którzy zginęli walcząc za Ojczyznę jest jedną z cenniejszych lekcji patriotyzmu. Dlatego też przedszkolaki z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych, zapaliły znicze na Pomniku „Krzyż”. Wszystkie te działania zwróciły uwagę najmłodszych na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach i osobach zasłużonych, cenionych w naszej „małej Ojczyźnie”. Dzieci w ciszy i zadumie zapaliły znicze, ustawiły kwiaty, a tlące się płomienie skłoniły wszystkich do refleksji i chwili zadumy.

Opracowała: K. Wójcik

Skip to content