Obchody Dnia Drzewa w gr. II „Biedronki”

„Witamy dzieci w pięknym lesie
Już nowinę echo niesie,
że Dzień Drzewa dzisiaj mamy,
więc świętować zaczynamy.”

W naszym przedszkolu staramy się kształtować u dzieci opiekuńczy stosunek do świata roślin i zwierząt. Dlatego też zgodnie z jednym założeń Rocznego Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 , przedszkolaki z gr. II „Biedronki” wzięły udział w obchodach z okazji Dnia Drzewa. Głównym celem zajęć było uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie, kształtowanie więzi z przyrodą oraz pozytywnego stosunku do niej, a także propagowanie idei ochrony przyrody. Dzieci uczyły się rozpoznawać i nazywać wybrane drzewa iglaste i liściaste, poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania pt. „O sójce co drzewa rozsiewa”, dzięki któremu dowiedziały się jakie są etapy wzrostu drzewa. Przedszkolaki wzięły także udział w wielu zabawach ruchowych przy muzyce. Wykonały również pracę plastyczną pt. „Moje jesienne drzewo”. Na koniec zajęć przedszkolaki złożyły uroczystą przysięgę, że będą szanować wszystkie drzewa. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal. Mamy nadzieję, że prowadzone różne działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwienie dzieci i że w przyszłości będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

Opracowała: K. Mikołajczyk

Skip to content