Nowe miejsca w przedszkolu dzięki realizacji projektu z UE

Pragniemy poinformować, iż Gmina Piątek uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.: „Przedszkolaki w Gminie Piątek”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie: 11.1.1 Edukacja przedszkolna. Projekt realizowany jest od 01.08.2022 r. do 30.06.2023 r.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych w okresie VIII.22-VI.23 w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Piątku, rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Piątku w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (712h) dla 160 dzieci (90 dz., 70chł) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 12 n-li OWP (12K) objętym wsparciem w projekcie.
Wartość projektu: 571 379,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 485 672,35 zł

Skip to content