KOMUNIKAT o przedłużeniu obostrzeń

Informujemy, że obowiązujące obostrzenia zostały przedłużone do dnia 18 kwietnia 2021 r. Dzieci pracowników wymienionych w Rozporządzeniu MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021r. poz. 561), na wniosek rodziców przyjmowane są do przedszkola na dotychczasowych zasadach. Wniosek o udział dziecka w zajęciach jest dostępny w siedzibie przedszkola.
Na czas ograniczonego funkcjonowania przedszkola wprowadziliśmy rozwiązania umożliwiające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele, poprzez mobiDziennik codziennie zamieszczają scenariusze zabaw i zajęć edukacyjnych, linki stron z ciekawymi propozycjami do zabaw z dziećmi oraz karty pracy .
Zachęcamy do współpracy i komunikowania się z nauczycielami poprzez mobiDziennik oraz poprzez inne, ustalone wspólnie z nauczycielami kanały komunikacji .

Z pozdrowieniami i nieustającymi życzeniami zdrowia
Joanna Przybylak

Skip to content