Kółko plastyczne w grupie III „Słoneczka”

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania. Dlatego też w gr. III „Słoneczka” prowadzone było kółko plastyczne. Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach kółka było pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania osobistego stosunku do rzeczywistości, kształtowanie twórczej osobowości wrażliwego odbiorcy dzieła sztuki, rozwijanie wyobraźni, zainteresowań i uzdolnień plastycznych, rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. Zajęcia rozpoczęły się w październiku, w grupie dzieci 5-letnich i odbywały się systematycznie raz w tygodniu, w czwartek. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, omawianych tematów oraz zainteresowań dzieci. Ta różnorodność tematyczna stworzyła możliwość do wprowadzania i poznawania przez dzieci wielu technik plastycznych, które ze względu na wiele czynników trudno zrealizować podczas zajęć dydaktycznych. Systematycznie prowadzone wystawy prac plastycznych na przedszkolnym korytarzu stały się swoistą promocją uzdolnień uczestników zajęć.

Opracowała: K. Mikołajczyk

Skip to content