Akcja „Szkoła do hymnu”

„…Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki” Maria Konopnicka

Nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję pt. „Szkoła do hymnu” zorganizowaną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. 8 listopada punktualnie o godzinie 11.11 wszystkie dzieci odświętnie ubrane wraz z pracownikami przedszkola uroczyście zaśpiewały 4-zwrotkowy Hymn Polski. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której dzieci również zaśpiewały Hymn Polski z okazji stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedszkolaki obejrzały także krótką prezentację multimedialną nt. historii i tradycji naszego kraju, a na zakończenie wyrecytowały wspólnie wiersz „Katechizm polskiego dziecka”. To był podniosły, uroczysty dzień dla całego przedszkola, a szczególnie dla naszych małych, wielkich patriotów.

Opracowała: K. Wójcik

Skip to content