Zakładamy łąkę kwietną

„Lubię dbać o środowisko
i wiem o nim prawie wszystko…”

Realizując zadania zawarte w Rocznym Planie Pracy Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 grupy: „Pszczółki” i ,,Motylki” przystąpiły do działań mających na celu założenie łąki kwietnej najbliższym środowisku. Podczas lekcji pokazowej prawidłowego wysiewu mieszanki nasion dzieci dowiedziały się ciekawych informacji na temat walorów estetycznych i przyrodniczych łąk kwietnych, które dają licznym owadom w tym pożytecznym pszczołom, naturalne środowisko do życia i ochrony. Dzieci zainspirowane pomysłem założenia łąki kwietnej z radością podjęły wyzwanie zabierając do domu ,, magiczny woreczek nasion wraz z krótkim instruktażem”. Akcja założenia łąki kwietnej sprawiła naszym przedszkolakom mnóstwo radości. Dzieci miały okazję samodzielnie doświadczyć zadań ogrodniczych i codziennie obserwować wzrost efektów swojej pracy. Na zakończenie zajęć Bocian Teodor- honorowy mieszkaniec łąki wręczył dzieciom odznaki ,,Przyjaciel przyrody” oraz ,,Kochające serce”.

Opracowała: I. Tomasiewicz-Matusiak

Skip to content