Szanowni Rodzice !!!

W związku z trwającymi przygotowaniami do uruchomienia naszego przedszkola, które może nastąpić 25 maja 2020 r., proszę zainteresowanych rodziców/ opiekunów prawnych o pobranie ze strony internetowej lub sekretariatu przedszkola dokumentu „ ZGŁOSZENIE POWROTU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”.
Druk należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola lub przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres przedszkole_piatek@op.pl w formie skanu do dnia 20 maja do godz. 15.00.

Jednocześnie informuję, iż z pobytu w przedszkolu mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo w przyjęciu uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uwzględniając obowiązujące wymagania i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz warunki lokalowe jakimi dysponuje nasze przedszkole ( m.in. brak łazienek przy salach zajęć) liczba miejsc będzie znacznie ograniczona!!!

Dla dzieci pozostających w domu kontynuowana będzie nauka na odległość w dotychczasowej formie.

O dalszych decyzjach związanych z uruchomieniem przedszkola będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Dyrektor przedszkola
Joanna Przybylak

Wytyczne_GIS_i_MZ

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

Dla Rodzica

Zgłoszenie-do-przedszkola maj 2020

Skip to content