Szanowni Rodzice

Informujemy, że w okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w miesiącu lipcu.
Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.
Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w dniach od 23 maja do 3 czerwca 2022 r.
Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko, zobowiązani są wypełnić i złożyć „ Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny” wraz załącznikami.
Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolepiatek.pl lub w siedzibie przedszkola.
W miesiącu sierpniu przedszkole będzie zamknięte.
Zasady rekrutacji na dyżur wakacyjny określa „Regulamin dyżuru wakacyjnego”.

Regulamin dyżuru

Wniosek

Oświadczenie

 

Skip to content