Poznajemy zawody rodziców

W ramach realizacji jednego z założeń Rocznego Planu Pracy pt. „Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny”, 16 listopada w grupie II „Wisienki” odbyły się zajęcia, na których gościliśmy panią Martę Wójcik. Mama Franusia zapoznała dzieci ze swoim wykonywanym zawodem- nauczyciela. Pani Marta opowiedziała dzieciom o zadaniach, które wykonuje każdego dnia m.in. organizowanie zajęć edukacyjnych i zabaw, nauka czynności samoobsługowych, życia w społeczeństwie i grupie rówieśniczej oraz wiele innych zadań, które są wstępem do nauki w szkole. Nauczyciel prowadzi również obserwację pedagogiczną dziecka, mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych przedszkolaków. W pracy nauczyciela ważna jest również dokumentacja, do takiej należy m.in. Dziennik zajęć przedszkola, w którym znajdują się imiona i nazwiska dzieci, adresy, kontakty do rodziców ale również tematy przeprowadzonych zajęć, zabaw, spacerów a także odnotowuje się obecności dzieci. Wszyscy mogli obejrzeć dziennik zajęć, a każdy przedszkolak otrzymał swój własny „Dziennik zajęć”. Na zakończenie spotkania dzieci słuchały opowiadani, które przeczytała p. Marta. Bardzo dziękujemy p. Marcie za przybliżenie dzieciom odpowiedzialnej pracy nauczyciela.

Opracowała: A. Jabłońska

Skip to content