Podsumowanie zajęć koła szachowego

„Szachy, to sala gimnastyczna umysłu” – Blaise Pascal

Na kółko szachowe uczęszczało 11 dzieci 6-letnich. Na początku dzieci zapoznały się z krótką historią szachów, poznały planszę – „pole bitwy” a następnie powolutku zapoznawały się z kolejnymi bierkami. Wprowadzaniu figur towarzyszyły wierszyki pomagające zapamiętać ruchy i bicie danej bierki, obrazki, karty pracy. Po wprowadzeniu każdej figury uczestnicy przystępowali do gry, aby ćwiczyć ruchy. Po wprowadzeniu wszystkich bierek przyszedł czas na pojęcia szachowe, takie jak: promocja, roszada, szach, mat. Dzieci kolejno poznawały elementy taktyki szachowej, obronę przed szachem, możliwość wykonania roszady itp. 19 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie zajęć koła szachowego. Dzieci wykazały się ogromną znajomoścą podstaw gry w szachy podczas quizu, a także wzięły udział w mini rozgrywkach szachowych. Na zakończenie pani Dyrektor wręczyła dzieciom dyplomy, medale oraz upominki. Wszystkim szachistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowały: K. Mikołajczyk, K Wójcik

Skip to content