„Otuleni ciszą” w jesiennej odsłonie

Już od prawie miesiąca w grupie żabki trwa innowacja pedagogiczna „Otuleni ciszą, czyli Polski Język Migowy w przedszkolu”. Polski Język Migowy to sposób porozumiewania się osób Głuchych, ale jest też doskonałym sposobem na zabawę dla dzieci. Dzięki Językowi Migowemu dzieci m.in. usprawniają motorykę małą, rozwijają: koordynację wzrokowo – ruchową oraz kompetencje komunikacji społecznej. Polski Język Migowy przede wszystkim wdraża dzieci do tolerancji odmienności w świecie społecznym. Nauka PJMu dzieje się niepostrzeżenie, ponieważ Znaki Polskiego Języka Migowego wprowadzane są w naturalny sposób w codzienne działania grupy, jak np., powitanie czy pożegnanie, ale również w trakcje zajęć. Jednym z takich działań było tworzenie na początku tygodnia pracy jesiennej. Dzieci Tworzyły Drzewo rozcinając fragmenty szarego papieru, przyklejały go, a następnie odbijały pomalowane farbami liście, przypomniały sobie przy tej okazji nazwy poszczególnych kolorów oraz poznały znaki w PJM prezentujące konkretne kolory.

Opracowała: D. Antczak

Skip to content