Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielski jest fun – tastyczny!”

Grupa IV Liski realizuje w tym roku szkolnym Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pod nazwą „Angielski jest fun – tastyczny”. Celem projektu jest pokazanie dzieciom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i będzie realizowany w grupie od 26.09.2022 do 26.05.2023. Dzieci będą realizowały kolejne zadania z projektu. Wymagane jest zrealizowanie minimum 5 zadań i udokumentowanie ich realizacji w grupie projektowej. Na zakończenie projektu przedszkole i nauczyciel koordynujący projekt otrzyma Certyfikat a dzieci biorące udział w projekcie dyplomy uczestnictwa. W ramach projektu stworzyliśmy w sali „Kącik książki po angielsku” oraz pomalowaliśmy farbami flagę Wielkiej Brytanii w zadaniu „Flaga – maga”. Udział w projekcie ma być dla dzieci wspaniałą zabawą.

Opracowała: A. Błaszczyk

Skip to content