Konkurs plastyczny „Wiosenny motyl z recyklingu”

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Gminnego Przedszkola
  im. Jana Pawła II w Piątku.
 1. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę przestrzenną
  w dowolnie wybranej technice i rozmiarze od 15 cm do 30 cm.

Praca powinna być wykonana z materiałów recyklingowych.

 1. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne;

– oryginalność i pomysłowość pracy;

– zgodność z tematyką konkursu;

– wkład dziecka w wykonaną pracę;

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

 1. Ocena zostanie dokonana w dwóch kategoriach wiekowych:

– kategoria I – 3-4latki

– kategoria II – 5-6latki

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy w terminie

do 24 marca 2023 roku.

 1. Wykonane prace podpisujemy imieniem i nazwiskiem dziecka
  oraz nazwą grupy. Zostawiamy prace w przygotowanym miejscu przy wejściu do przedszkola.
 1. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a jury wyłoni 3 zwycięzców w I i II kategorii wiekowej, którzy zostaną nagrodzeni.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 marca 2023 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola i w holu przedszkola.
 1. Po zakończeniu konkursu prace zostaną zwrócone autorom.

Organizatorzy konkursu: Emilia Czerwińska, Katarzyna Wójcik, Agnieszka Grzelak

Skip to content