Projekt – Tajemniczy ogród

Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku od wielu lat prowadzi edukację przyrodniczo-ekologiczną w formie zajęć dydaktycznych, a także w postaci zajęć dodatkowych, realizowanych projektów, mających na celu propagowanie walorów przyrodniczych Piątku i okolic, kształtowaniu postaw proekologicznych, itp. 
Działaniom tym sprzyja bogata baza wyjściowa placówki – jej atrakcyjne usytuowanie i dostępność do pobliskich rzek, parku, pól uprawnych oraz lasów. Po raz kolejny Gminne Przedszkole otrzymało dofinansowanie na realizację projektu. Tytuł projektu, który realizuje przedszkole od miesiąca lipca 2013 roku to „ Tajemniczy Ogród – zorganizowanie koła zainteresowań dla przedszkolaków w Gminie Piątek oraz rewitalizacja terenów zielonych”, jest przeznaczony dla dzieci 5,6 – letnich.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Piątek poprzez zorganizowanie koła zainteresowań przyrodniczych oraz rewitalizację terenów zielonych. 
Jego treści posłużą pogłębianiu i rozszerzeniu wiadomości, których nie można zrealizować ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwoli on zwrócić uwagę dzieci na otaczający świat, zainteresuje jego pięknem, ochroną jego zasobów, pobudzi aktywność dzieci i ich twórcze myślenie, nauczy współdziałania w zespole, pozwoli kształtować właściwe postawy i charakter młodego człowieka oraz pomoże zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.

Działania rozpoczniemy od zaaranżowania sali przedszkolnej i wyposażenia jej w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które obejmowałoby:

  • zakup mebli do sali ( regały , gabloty, stoliki, krzesełka, półki indywidualne ),
  • sprzętu elektronicznego ( laptopy z oprogramowaniem, telewizor plazmowy, odtwarzacz DVD, radiomagnetofony, projektor multimedialny, drukarki, kserokopiarka, aparat fotograficzny),
  • pomocy dydaktycznych ( mikroskopy, lupy, lornetki, mini szklarnie, płytki do obserwacji wzrostu korzeni, stanowiska doświadczalne, pudełka do obserwacji okazów, zestawy audiowizualne- płyty CD i filmy edukacyjne, parawan korkowy, tablice ścienne).

Aranżacja sali będzie doskonałym miejscem rozwijania zainteresowań przyrodniczych przedszkolaków, pozwoli organizować zajęcia w ciekawej formie, a różnorodne pomoce uatrakcyjnią przekazywane dzieciom treści z tego zakresu. Bogata baza dydaktyczna posłuży do prowadzenia zabaw badawczych, doświadczeń i eksperymentów, rozwijania indywidualnych zainteresowań dzieci. 

Zakupione pomoce umożliwią również prowadzenie zajęć w terenie. Podejmowane w ramach koła działania nie będą bowiem ograniczać się tylko do zajęć prowadzonych w przedszkolu. Przedszkole posiada Tajemniczy Ogród, który powstał z pozyskanych środków grantowych. 
W nim dzieci wspólnie z rodzicami i mieszkańcami Piątku posadziły kilkadziesiąt drzew i krzewów. Podczas realizacji projektu dosadzimy jeszcze 10 drzew i krzewów iglastych. Zostanie wykonane i zamontowane ogrodzenie, dzięki czemu zabezpieczymy rośliny przed niszczeniem i atakami zwierząt. 
Tajemniczy Ogród stanowi doskonałe miejsce dla zorganizowania ścieżki edukacyjnej prezentującej jego walory przyrodnicze. Ścieżka umożliwi prowadzenie zajęć edukacyjnych 
w terenie, w ciekawej i atrakcyjnej dla dzieci formie, podniesie świadomość ekologiczną przedszkolaków, a w procesie jej tworzenia pozwoli na zaangażowanie dzieci i rodziców.
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna składałaby się z kilku przystanków odpowiednio oznakowanych, spełniających różne zadania.

Skip to content