Projekt – Najmłodsi spośród narodu…

Najmłodsi pośród narodu - tropiciele tajemnicy ogrodu

Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku otrzymało kolejny raz dofinansowanie
na realizację projektu ekologicznego „Najmłodsi spośród narodu – Tropiciele Tajemnicy Ogrodu”.

Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego „Po Stronie Natury” 2010/2011 organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia.
Grant ufundowała Firma Żywiec Zdrój S.A.
Więcej na temat Konkursu: www.postronienatury.pl

Projekt ma na celu rozwijanie prawidłowych postaw wobec przyrody i kształtowania środowiska naturalnego wśród dzieci 5 i 6-letnich. Realizowany jest w okresie od 15 kwietnia do 31 lipca 2011 r.
Jest adresowany do dzieci, ich rodziców, a także mieszkańców naszej gminy, przedstawicieli mediów i władz lokalnych.
W ramach projektu zostały zaplanowane takie działania jak organizacja zajęć edukacyjnych, wycieczek przyrodoznawczych, spotkań z ludźmi zajmującymi się ochroną przyrody, a także stworzenie pierwszego w gminie TAJEMNICZEGO OGRODU pomyślanego jako wspólne miejsce dla całej społeczności lokalnej gminy Piątek.

Narodziny Tajemniczego Ogrodu w Gminie Piątek będą pierwszą tego typu inicjatywą na naszym terenie.

Zarazem będą próbą wykreowania miejsca, w którym jak na dłoni będzie widać wspólnotę życia społeczności lokalnej. Posadzone w Ogrodzie drzewa będą bowiem symbolizowały ważne wydarzenia, jakie miały miejsce w historii gminy. Będzie to zatem żywa i można powiedzieć wzrastająca historia naszej Małej Ojczyzny! Chcemy, by nasz projekt był ważnym wydarzeniem w przestrzeni naszej gminy.
RAZEM stwórzmy miejsce przyjazne dla mieszkańców gminy Piątek!

W dniu 9 maja odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie informacyjne dla rodziców w sprawie realizowanego projektu „Najmłodsi spośród narodu – Tropiciele Tajemnicy Ogrodu”.
W zebraniu wzięli udział rodzice dzieci z grup „Smerfy” i „Motylki” oraz nasi partnerzy w projekcie, tzn. przedstawiciele Urzędu Gminy w Piątku, Rady Rodziców naszego przedszkola, Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic.
Swoją pomoc w realizacji projektu zapewnił także obecny na zebraniu Prezes Rady Osiedla „Centrum” w Piątku. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania spotkały się z aprobatą uczestników spotkania.
Patronat honorowy nad projektem objął Starosta Powiatu Łęczyckiego – p. Wojciech Zdziarski. Patronat medialny objęła Gazeta Lokalna z Kutna i regionu.

Klub Przyjaciół Ziemi
Wspólnie z dziećmi z grup „Smerfy” i „Motylki” założyliśmy Klub Przyjaciół Ziemi, wykonaliśmy jego plakat i logo. Wstąpienie do KPZ – tu wiązało się ze złożeniem uroczystej przysięgi. Każde dziecko na znak swojego członkostwa w Klubie odbiło swój palec na szablonie drzewka. Jako prawdziwi przyjaciele Ziemi wspólnie będziemy troszczyć się o nasze środowisko. Wyznaczyliśmy teren wokół rzeki Maliny, który weźmiemy pod stałą opiekę. Pierwszy krok już został poczyniony – wybraliśmy się nad rzekę i posprzątaliśmy śmieci.
Ale zapewniamy, że to dopiero początek naszych działań!
foto >>>

Sadzenie drzewek i krzewów w Tajemniczym Ogrodzie
W poniedziałek 23 maja przedszkolaki wraz z rodzicami posadzili drzewka i krzewy w pobliżu palcu zabaw przy ul. Konarskiego. Sadzenie drzewek zostało zaplanowane w ramach projektu ekologicznego „Najmłodsi spośród narodu – Tropiciele Tajemnicy Ogrodu” realizowanego w Gminnym Przedszkolu w Piątku. Wspólnymi siłami udało się stworzyć Tajemniczy Ogród i posadzić w nim ok. 60 drzewek i krzewów, wśród których są: berberysy, forsycje, derenie, cisy, kosodrzewina, jałowce, tawuły, dzikie róże, klony, lipy, świerki, jodła, sosna i modrzew. Miło było nam patrzeć, jak pusta dotąd przestrzeń zaczyna przybierać określony kształt. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy o nią zadbać i przede wszytkim ją upiększyć. Specjalne podziękowania należą się sponsorom, bez których powstanie Tajemniczego Ogrodu byłoby niemożliwe. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz Przedszkolaki serdecznie dziękują państwu Izabeli i Wojciechowi Garusom za podarowanie 6 przyczep ziemi do ogrodu, panu Tomaszowi Dysierowiczowi za przywóz ziemi, panom Krzysztofowi Antczakowi, Mariuszowi Kasicy i Adrianowi Wasielweskiemu za uprawę terenu przy użyciu własnego sprzętu ciężkiego, panu Marcinowi Adamiakowi za zorganizowanie i przywóz sadzonek drzew z Nadleśnictwa w Chrośnie, panu Robertowi Trzmielakowi za przywóz sadzonek z drzew i krzewów z Kter, paniom Annie Andrzejczak i Renacie Florczak za pomoc w wyborze sadzonek i aranżacji ogrodu, panu Markowi Szymczakowi za ziemię pod drzewka i trawę do ogrodu, państwu Emilii Gamrowskiej, Krzysztofowi Wieczorek, Joannie Błocisz za siatkę do ogrodu, pani Renacie Czerwińskiej za zakup palików do przymocowania siatki. Dziękujemy wszystkim rodzicom i osobom chętnym, które brały udział w sadzeniu drzewek oraz Wójtowi Gminy Piątek – panu Krzysztofowi Lisieckiemu za możliwość i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że powstanie Tajemniczego Ogrodu wzbudziło ciekawość mieszkańców okolicznych bloków i wywołało wśród nich zadowolenie. Słyszeliśmy wiele ciepłych słów na temat naszej akcji, co jeszcze bardziej utwierdziło nas w przekonaniu, że robimy coś pożytecznego dla ludzi jak i dla środowiska przyrodniczego. Mamy nadzieję, że takich akcji będzie coraz więcej na terenie naszej gminy, a nasz wspólny Tajemniczy Ogród będzie miejscem szanowanym, zadbanym i przyjaznym mieszkańcom Piątku i okolic. A już wkrótce – 9 czerwca – nastąpi uroczyste otwarcie Tajemniczego Ogrodu, na które serdecznie zapraszamy!
foto >>>

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Łodzi
25 maja przedszkolaki z grup „Smerfy” i „Motylki” wzięły udział w zajęciach warsztatowo – terenowych pt: „Wędrówka przedszkolaka” w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci z najciekawszymi obiektami przyrodniczymi Ogrodu. Przedszkolaki podczas spaceru zachęcane były do samodzielnego wyszukiwania interesujących je elementów otoczenia: napotkanych po drodze roślin, zwierząt, obiektów przyrody nieożywionej. Wycieczka była dla przedszkolaków wspaniałą atrakcją i okazją do poznania wielu ciekawych gatunków roślin. Na zakończenie wyprawy zrobiliśmy sobie wspólny piknik na łonie natury.
foto >>>

Drzewko Starosty Powiatu Łęczyckiego w Tajemniczym Ogrodzie
7 czerwca swoje drzewko w Tajemniczym Ogrodzie zasadził Starosta Powiatu Łęczyckiego – p. Wojciech Zdziarski, patron honorowy projektu „Najmłodsi spośród narodu – Tropiciele Tajemnicy Ogrodu”. Pan Starosta w obecności przedszkolaków oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu zasadził w ogrodzie jodłę koreańską, a następnie na pamiątkę tego wydarzenia wpisał się do naszej kroniki. My wręczyliśmy panu Staroście dyplom „Przyjaciela Przyrody”, cieszymy się ogromnie, że w naszym Tajemniczym Ogrodzie przybyło kolejne drzewko.
foto >>>

Święto Drzew w Tajemniczym Ogrodzie
9 czerwca 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Tajemniczego Ogrodu z udziałem przedszkolaków Gminnego Przedszkola w Piątku, władz lokalnych, rodziców, mieszkańców osiedla oraz zaproszonych gości. Otwarcie Ogrodu jest ukoronowaniem naszego projektu „Najmłodsi spośród narodu – Tropiciele Tajemnicy Ogrodu”. Tego dnia w Tajemniczym Ogrodzie posadzone zostały trzy kolejne piękne drzewka: Wójta Gminy Piątek, Przewodniczącego Rady Gminy Piątek i ks. Bogdana.
Podczas Święta Ogrodu odbyło się także ustawianie tabliczek przy zasadzonych drzewach, m.in. oznaczyliśmy Drzewko Papieskie, które ma upamiętnić beatyfikację patrona naszego przedszkola – Ojca Św. Jana Pawła II. Na zakończenie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi oraz wręczenie przez panią dyrektor dyplomów „Przyjaciela Przyrody” dla zaproszonych gości i sponsorów. Jesteśmy przekonani, że od tego dnia Tajemniczy Ogród będzie miejscem magicznym i pamiętnym dla przedszkolaków i mieszkańców Piątku.
foto >>>

„Silne Błota” – wycieczka do lasu
13 czerwca wraz z zaproszonym gościem p. A. Stawińskim udaliśmy się na wycieczkę do lasu
– do Witowa. Celem naszej wyprawy było zwiedzenie terenu „Silne Błota”, który znajduje się w głębi lasu. Jest to torfowisko z zanikającym jeziorkiem oraz las z wydmami, siedlisko rzadkiej roślinności, oaza ptactwa a jednocześnie jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w środkowej Polsce. Prowadzone tu badania pozwoliły odtworzyć historię klimatu i roślinności od chwili ustąpienia lodowca z tego terenu oraz czas, w którym na wydmach pojawił się człowiek.
foto >>>

Skip to content