Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątku.

W dniu 21.11.2022 przedszkolaki z najstarszych grup- „Liski” i „Jeżyki” pod opieką pań uczestniczyły w wyjątkowych zajęciach. Były to zajęcia prowadzone przez Panią Kustosz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pt. „Symbole Narodowe- Flaga, Godło, Hymn”. Odbyły się one w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątku. Temat zajęć okazał się bardzo bliski naszym wychowankom. Dzieci były bardzo zaciekawione, wykazały się ogromną wiedzą dotyczącą swojego kraju ojczystego. W pierwszej, teoretycznej części zajęć dzieci poznały historię polskich symboli narodowych: flagi, godła i hymnu. Dowiedziały się jaką one pełnią funkcję, dlaczego są takie ważne oraz jakie są ich cechy charakterystyczne. Druga część zajęć to część praktyczno-warsztatowa. Przedszkolaki, po zrozumieniu jak ważne jest godło, flaga i hymn, postarały się same prawidłowo wykonać każde z nich. W przypadku hymnu dowiedziały się, że jest to najważniejsza pieśń w Polsce, wymagająca nie tylko pięknego wykonania, ale także odpowiedniej postawy i okoliczności do zaśpiewania. Na zakończenie zajęć wszyscy razem zaśpiewali Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
Celem zajęć było poznanie symboli narodowych, kształtowanie poczucia przynależności narodowej, a także kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat.
Bardzo dziękujemy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątku za ciekawe spotkanie.

Opracowała: E. Czerwińska

Skip to content