Zajęcia otwarte w grupie II „Wisienki”

Zajęcia otwarte to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami. Podczas takich zajęć mogą oni poznać sposoby pracy dydaktyczno-wychowawczej, stosowane przez nauczyciela metody, jak również zaobserwować swoje dziecko w czasie prowadzonych zajęć. Grupa II „Wisienki” 23 maja, zaprosiła rodziców do udziału w takich zajęciach. Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich dzieci podczas zajęć dydaktycznych, mogli przekonać się jak wiele ich pociechy już potrafią i jak czują się w swojej grupie rówieśniczej. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach z różnych zakresów edukacji: matematycznej, językowej, plastycznej, muzycznej, fizycznej oraz społecznej. Nie zabrakło również zabaw z językiem angielskim. Obecność naszych gości wspaniale motywowała przedszkolaków do współpracy, zajęcia przebiegły w miłej i serdecznej atmosferze. Na koniec odbyły się zajęcia warsztatowe na których Rodzice i dzieci wykonali wspólną pracę plastyczną pt.: „Ul- dom dla pszczół”. Bardzo dziękujemy Rodzicom, że znaleźli czas na udział w zajęciach otwartych. Szczególne podziękowania dla Pani Marty Pierścieniewskiej za przygotowanie pysznej niespodzianki dla dzieci.

Opracowała: A. Jabłońska

Skip to content