Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, iż 04 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku dostępne są wyniki rekrutacji dzieci na rok szkolny 2022/2023.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w I etapie rekrutacji wywieszone są na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola, w terminie od 11 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00 do 22 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 zobowiązani są, do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola (dotyczy dzieci nowo przyjętych do przedszkola). Nie potwierdzenie w terminie, woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Skip to content