„Tajemniczy Ogród”- Jeżyki

26 maja przedszkolaki z grupy „Jeżyki” w ramach realizacji projektu ekologicznego „Tajemniczy Ogród” wraz z opiekunami wybrały się na zajęcia dydaktyczne do Tajemniczego Ogrodu. Na terenie ogrodu występują różne gatunki roślin, drzewa iglaste i liściaste oraz krzewy. To wspaniałe miejsce do prowadzenia obserwacji. Dzieci obserwowały rośliny i uczyły się wyciągać wnioski z tych obserwacji. Przypomnieliśmy sobie nazwy drzew i krzewów oraz utrwaliliśmy zasady zachowania obowiązujące na terenie ogrodu. Dzięki możliwości udziału w takich zajęciach dzieci uczą się postaw ekologicznych oraz odpowiedzialności za środowisko, w którym mieszkają.

opracowała: E. Czerwińska

Skip to content