Szanowni Rodzice

Informujemy, że w okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w miesiącu lipcu.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w dniach od 24.05.2021 r. do 02.06.2021 r.
Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko, zobowiązani są wypełnić i złożyć „ Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny” wraz załącznikami.
Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolepiatek.pl lub w siedzibie przedszkola.

W miesiącu sierpniu przedszkole będzie zamknięte.

Działalność przedszkola w okresie wakacji prowadzona będzie na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego które wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli.

Zasady rekrutacji na dyżur wakacyjny określa „Regulamin dyżuru wakacyjnego”.

Regulamin dyżuru wakacyjnego

Załącznik-oświadczenie

Wniosek

Skip to content