Rekrutacja !!!

Informujemy o prowadzeniu naboru dzieci do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II na kolejny rok szkolny 2020/2021.
I ETAP Naboru trwa od 10 LUTEGO do 28 LUTEGO 2020 r.
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ, czyli składanie deklaracji przez rodziców, których dziecko UCZĘSZCZA OBECNIE do przedszkola.
II ETAP Naboru trwa od 02 MARCA do 27 MARCA 2020 r.
ROZPOCZĘCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ –składanie kart „Zgłoszenia kandydata do przedszkola” przez rodziców, których dziecko NIE UCZĘSZCZA jeszcze do przedszkola.
Informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat, tj. urodzonych w przedziale od 01.01.2017 r. do 31.12.2014 r.

Więcej informacji na ten temat w siedzibie Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku
lub na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolepiatek.pl

Skip to content