Konkurs fotograficzny pt. „Wiosna w obiektywie”

Uwaga: Konkurs przedłużony do 29 kwietnia.

ORGANIZATOR:

Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku

CELE KONKURSU:

  • wyrażenie za pomocą fotografii własnych obserwacji i wiedzy o świecie przyrody
  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez pracę fotograficzną
  • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
  • zacieśnianie więzi rodzinnych

REGULAMIN KONKURSU:
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 3-6 lat wraz
z Rodzicami.
2. Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej dziecko i ślady budzącej się wiosny.
3. Technika prac: zdjęcie – odbitka na papierze fotograficznym. Minimalny format zdjęcia 15×21.
4. Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko autora zdjęcia,
– tytuł zdjęcia
5. Zdjęcia składamy u wychowawców grup
6. Termin składania prac upływa 29.04.2022 r.
7. Konkurs oceni powołana komisja, która wyłoni zwycięzców.
8. Kryteria oceny prac:
– walory przyrodnicze i estetyczne,
– oryginalność sposobu wykonania zdjęcia,
– dobór miejsca
9. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
10. Prace konkursowe będą wyeksponowane na tablicy w holu przedszkola.
11. Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby; nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

Skip to content