KONKURS WIELKANOCNY „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”.

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka.

Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego,
zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za
symbol początku i źródła życia,
znak Zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione,
miały w sobie tajemniczą moc.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I RODZICÓW Z NASZEGO PRZEDSZKOLA

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat z Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku.

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnym rozmiarze.

3. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne.

4. Komisja oceni prace według następujących kryteriów: – ogólne wrażenie artystyczne;

– oryginalność i pomysłowość pracy;

– wkład dziecka w wykonaną pracę;

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

5. Ocena zostanie dokonana w dwóch kategoriach wiekowych:

– kategoria I – 3-4latki

– kategoria II – 5-6latki

6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy w terminie

do 22 marca 2021r. (poniedziałek).

7. Wykonane pisanki podpisujemy imieniem i nazwiskiem dziecka, zostawiamy w przygotowanym miejscu przy wejściu do przedszkola. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a jury wyłoni 3 zwycięzców w I i II kategorii wiekowej, którzy zostaną nagrodzeni.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.03.2021r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola i w holu przedszkola.

Opracowała: E. Czerwińska

Skip to content