Konkurs plastyczny pt. ,,Znane i lubiane postacie z bajek animowanych” w ramach kampanii społecznej ,,Ja nie widzę Ciebie, ty zobacz Mnie”

We wrześniu grupa IV rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego ABC EMPATII. Dany projekt, poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także wykształcenie pozytywnych postaw społecznych dzieci.
Założenia projektu:
– pokazanie świata, w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia,
– wytłumaczenie językiem dziecka na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia oraz objaśnienie związanych z nimi różnic w codziennym funkcjonowaniu,
– uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia,
– kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i ich rodziców,
– wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców, opiekunów i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne,
– wsparcie rodziców i opiekunów zaopatrując ich w narzędzie do rozmowy z dziećmi,
– nawiązanie długofalowej współpracy z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami działających w obszarze niepełnosprawności.
W ramach realizacji poszczególnych zadań dzieci z grupy ,,Jagódki” oraz ,,Truskawki” wzięły udział w VI Ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci młodzieży, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na wykonanie dotykowego plakatu pt. ,,Znane i lubiane postacie z bajek animowanych” w ramach kampanii społecznej ,,Ja nie widzę Ciebie, ty zobacz Mnie”. Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz zwiększenie integracji osób, które nie widzą ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku. Dzieci 6-letnie wykonały 14 plakatów dotykowych, które wyróżniały się oryginalnością i niesamowitą kreatywnością. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy wykonali prace konkursowe dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L Brailla’a w Bydgoszczy.

Opracowała: I. Tomasiewicz-Matusiak

Skip to content