Innowacja pedagogiczna w grupie IV i V ,,Matematyczno-muzyczne potyczki”

„Matematyka jest jak kurz… Jest wszędzie i już !!!”

W grupach IV i V w roku szkolnym 2022/2023 realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Matematyczno-muzyczne potyczki”. Innowacja pedagogiczna „Matematyczno- muzyczne potyczki” został wprowadzona w celu poszerzenia znajomości pojęć matematycznych i muzycznych. Zabawy matematyczno – muzyczne pozwalają zaplanować szereg ciekawych działań w zakresie wprowadzanych treści nauczania skorelowanych z podstawą programową. Dzięki swojej interdyscyplinarności dzieci z trudnościami chętniej podejmują próby zmierzenia się z wyznaczonymi zadaniami, a tym samym kształtuje się ich samodzielność. Rozwój wiedzy dziecka z zakresu edukacji matematycznej i muzycznej powinien opierać się na ich osobistych doświadczeniach. Matematyka to dziecina wiedzy której znaczenie wciąż rośnie. O dawna była nazywana królową nauk. Mimo, iż nie zawsze w pełni integruje się z innymi treściami nauczania jest jednocześnie dziedziną wiedzy najczęściej wykorzystywaną w życiu codziennym. Edyta Gruszczyk Kolczyńska słusznie zauważyła, że w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Tylko odpowiednio wyzwolone działania, rozwijające myślenie i wzmacniające odporność, stanowią podbudowę do tworzenia pojęć i rozwijania umiejętności u dzieci. Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone także w świat muzyki. Sposób w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia własnych melodii oraz w jakim stopniu będą rozbudzane zainteresowania muzyczne, w znacznym zakresie decydować będzie o dalszym jego rozwoju. Muzyka łagodzi obyczaje, uwrażliwia na wartości ludzkie, rozwija uczucia i wyobraźnię, dostarcza dużo radości i piękna. Muzyka jest ważnym elementem w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, poprawia dyscyplinę i motywuje do działania. Język muzyczny jest swoistym kodem łączącym ludzi na całym świecie. Te dwie dziedziny nauki: muzyka i matematyka mają ze sobą więcej wspólnego niż mogłoby się wszystkim wydawać. Pierwszą cechą łączącą je jest symbolika w zapisie. Muzyka „przelana” na papier posiada język symboli, dzięki którym ludzie na całym świecie mogą ją rozumieć. Podobnie jest z symbolami matematycznymi, które w różnych częściach świata będą znaczyły to samo. Matematyka i muzyka rozwijają myślenie, dostrzegają występujące prawidłowości i ustalają związki przyczynowo – skutkowe. Pobudzają myślenie logiczne, strategiczne i abstrakcyjne. Pozwalają wyciągać wnioski oraz analizują i systematyzują zdobyte wiadomości. Marzec jest miesiącem Matematyki. W ramach realizacji kolejnych zadań innowacji wzięliśmy udział w zajęciach koleżeńskich z grupą IV, obchodziliśmy ,,Dzień Matematyki w swoich grupach” oraz uczestniczyliśmy w lekcji otwartej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod hasłem ,,Obchody Dnia Matematyki” z uczniami klasy II b pod kierunkiem p. Moniki Kaczorkiewicz oraz p. Agnieszki Psiurskiej-Wujcik. Przedszkolaki brały udział zabawach, które pozwoliły na kształcenie kompetencji matematycznych. Dzieci m. in. doskonaliły orientację przestrzenną, liczyły, rozpoznawały kolory i figury geometryczne, układały ciągi rytmiczne, a także rozpoznawały cyfry. Najmłodsi mieli okazję zgłębić tajniki programowania, nie zabrakło także zabaw z kodowaniem. Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków Lego ze starszymi kolegami okazały się doskonałym elementem współpracy i nauki. Wszystkie zadania jakie dzieci wykonywały pokazały, że matematyka może być ciekawa, przyjemna, a przede wszystkim daje dużo radości. Dziękujemy serdecznie pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piątku Adrianie Łępickiej-Kmieciak, pani Monice Kaczorkiewicz oraz pani Agnieszce Psiurskiej – Wujcik za możliwość uczestniczenia w tak wspaniałych zajęciach.

Opracowała: I. Tomasiewicz-Matusiak

Skip to content