Innowacja pedagogiczna „Touch, taste and see – język angielski poprzez zmysły”.

„Touch, taste and see – język angielski poprzez zmysły” to nazwa innowacji pedagogicznej rozpoczętej w październiku w dwóch grupach: „Słoneczka” i „Pszczółki”. Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat nauki języka angielskiego poprzez aktywną zabawę oraz osłuchanie z językiem każdego dnia podczas codziennych czynności dzieci w przedszkolu. Dzieci w wieku przedszkolnym przyswajają język obcy w sposób naturalny, z łatwością naśladują nowe dźwięki, nie obawiają się popełniania błędów, posiadają łatwość intonacyjno – artykulacyjną. Rozpoczynanie nauki języka obcego we wczesnych latach życia dzieci jest dla nich szansą biegłego opanowania języka w dalszym procesie kształcenia. Angażowanie w naukę wielu zmysłów wpływa korzystnie na czas, w jakim słówka zostaną zapamiętane, ale także czas „przechowywania” ich w pamięci. Dzieci poznają elementy języka angielskiego każdego dnia, a treść nauczanego języka korelować będzie z aktualnie realizowanymi treściami edukacji przedszkolnej wyznaczonymi przez podstawę programową oraz treściami jakie będzie wprowadzać nauczyciel prowadzący język angielski w przedszkolu. Zgodnie z założeniami innowacji język angielski traktowany jest jako sposób codziennej komunikacji nauczyciela z dziećmi, wydawania poleceń, instruowania. Najmłodsze dzieci najlepiej zapamiętują wiedzę nabywaną poprzez doświadczenia wywołujące emocje oraz aktywizujące zmysły. Wykazują wysoki poziom motywacji podczas: zabaw muzycznych i ruchowych. Uwielbiają powtarzać piosenki i rymowanki – ważny jest element rytmu i rymu. Zachęcamy rodziców i dzieci do odwiedzania strony internetowej przedszkola, gdzie co jakiś czas będzie krótka relacja i zdjęcia z ciekawych zajęć w języku angielskim.

Opracowała: K. Wójcik

Skip to content