Informacja

W dniu 25.09.2023 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, na którym podjęto decyzję o wysokości składki, która zgodnie z statutowym zapisem ma na celu wspieranie działalności statutowej przedszkola. W roku szkolnym 2023/2024 wpłata na Radę Rodziców wynosi 100,00 zł – za jedno dziecko, drugie dziecko plus 50 % składki.
Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców – 18 9029 1023 2003 0303 1746 0001 lub w sekretariacie przedszkola.

Przewodnicząca Rady Rodziców Gminnego Przedszkola
im. Jana Pawła II w Piątku
Karolina Gromska

Skip to content