Uwaga Rekrutacja !!!

Informujemy o prowadzeniu naboru dzieci do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II na kolejny rok szkolny 2018/2019:
I ETAP Naboru trwa od 23 LUTEGO do 1 MARCA 2018 r.
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ, czyli składanie deklaracji przez rodziców, których dziecko UCZĘSZCZA OBECNIE do przedszkola.

II ETAP Naboru trwa od 2 MARCA do 19 MARCA 2018 r.
ROZPOCZĘCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ –składanie kart
„ Zgłoszenia kandydata do przedszkola” przez rodziców, których dziecko NIE UCZĘSZCZA jeszcze do przedszkola.

Więcej informacji na ten temat w siedzibie Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku lub na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolepiatek.pl

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
urodzonych od 01.01.2015 r. do 31.12.2012 r.
Zapraszamy

Skip to content